Tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 65,98 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm

09:58:27 | 22/9/2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8-2022 đạt 65,98 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng 4,84 tỷ USD so với tháng trước.Trong đó, trị giá xuất khẩu là 34,92 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 4,31 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 31,06 tỷ USD, tăng 1,7% (tương ứng tăng 526 triệu USD).

Tính trong cả 8 tháng của năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% tương ứng tăng 68,69 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 252,60 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 38,85 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 247,11 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ USD).

Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 8 là 46,85 tỷ USD, tăng 10,8% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng của năm 2022 lên 346,23 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 48,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 26,13 tỷ USD, tăng 16,7% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng của năm 2022 của doanh nghiệp FDI lên 185,44 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 28,55 tỷ USD) so với 8 tháng của năm 2021 và chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8 của năm 2022 là 20,72 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 8 tháng của năm 2022 đạt 160,89 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 19,68 tỷ USD) so với 8 tháng của năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8 của năm 2022 đạt thặng dư 5,42 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong cả 8 tháng của năm 2022 lên mức thặng dư 24,55 tỷ USD.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính là: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; hàng dệt may; giầy dép các loại; hàng thủy sản; gạo; sắt thép các loại…

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày; điện thoại các loại và linh kiện; ô tô nguyên chiếc các loại; xăng dầu các loại; than các loại; sắt thép các loại…

Hiền Phúc (Vietnam Business Forum)