Hội nghị đối hoại về chính sách và TTHC thuế và hải quan năm 2022

13:40:26 | 4/11/2022

Kính gửi:  Đại diện Ban lãnh đạo Doanh nghiệp/ Hiệp hội Doanh nghiệp

Thực hiện “Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan” ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-TCT ngày 4/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ chế phối hợp công tác hàng năm, tích cực thực hiện Nghị quyết 35/NQ  của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Chỉ thị 26 và 07 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ và các Nghị quyết số 19/NQ và 02/NQ hàng năm về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. VCCI phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên với doanh nghiệp năm 2022 nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

 Hội nghị năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp theo khu vực phía Bắc tại Hà Nội và khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức các hội nghị:

A. Hội nghị phía Bắc

1. Thời gian: 7g30 -12g00, ngày 22/11/2022 (Thứ ba)

2. Địa điểm: Văn Miếu Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội

B. Hội nghị phía Nam:

1. Thời gian: 7g30 - 12g00, ngày 25/11/2022 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: HT nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng,  phường Võ Thị sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

II. Thành phần:

1. Chủ trì hội nghị: 

Lãnh đạo Bộ Tài chính;Lãnh đạo VCCI; Lãnh đạo Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan.

2. Khách mời

 Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, lãnh đạo một số Cục thuế, hải quan địa phương; Đại diện Lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và Doanh nghiệp và Đại diện cơ quan báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương

III. Chương trình dự kiến:  Kèm theo

IV. Về các ý kiến, kiến nghị trao đổi với lãnh đạo Bộ Tài chính

Để đảm bảo công tác tổ chức có hiệu quả và hỗ trợ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, trân trọng đề nghị các đơn vị có các ý kiến, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc phát sinh, sáng kiến tăng cường quan hệ hợp tác doanh nghiệp với ngành thuế/hải quan và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp gửi trước hoặc cùng phiếu đăng ký về Ban Hội viên và Đào tạo VCCI để tập hợp và trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính.

VCCI trân trọng thông báo và kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội nghị theo khu vực phù hợp. Vui lòng dăng ký tham dự theo mẫu gửi kèm và ý kiến phát biểu, phản ánh (nếu có) gửi về Ban Hội viên và Đào tạo VCCI trước ngày 18/11/2022.

Thông tin vui lòng liên hệ:

- Tại Hà Nội: Anh Hùng, anh Bách, Ban Hội viên và Đào tạo - VCCI

 Tel: 0913307797/ 0904378315   Fax: 024.35742020/ 35742030

  Email: vuthehung73@gmail.com                            

- Tại TP. HCM: Chị Trâm, chị Thúy, Phòng Hội viên Chi nhánh VCCI tại TP. HCM

 Tel:0983967567/ 0903909756  Fax: 028.39325472

 Email: tramnguyenvcci@gmail.com;

Chương trình + Phiếu đăng ký https://tinyurl.com/3ccepy4m

Nguồn: Vietnam Business Forum