Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

14:14:52 | 23/12/2022

Từ nhận thức đúng đắn về vai trò của công nhân lao động trong các doanh nghiệp đối với sự phát triển công nghiệp của tỉnh, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp và người lao động, nhất là quan tâm thực hiện các chính sách lao động, việc làm, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bảo đảm đời sống người lao động.

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp cũng như người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chú trọng xây dựng, kiện toàn các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, kịp thời hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động… Thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương, Vĩnh Phúc đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn. Hàng năm giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để triển khai hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn được đẩy mạnh tại các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn hiện có trên 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động, gồm 8 doanh nghiệp Nhà nước, gần 7.500 doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 413 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Có khoảng 76% doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động. Từ năm 2019 đến nay, thanh tra lao động đã tiến hành thanh tra 54 doanh nghiệp, đưa ra 365 kiến nghị xử lý, ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình tiếp nhận, sử dụng lao động là người nước ngoài, tình hình cư trú của lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở, công trình phúc lợi cho công nhân khu công nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có 5 dự án nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp đã đưa vào sử dụng; có 4 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng khoảng 2.618 căn hộ chung cư và nhà liên kề cho công nhân. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Các tổ chức công đoàn đã phát huy hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn; thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Về tiền lương, điều chỉnh, nâng lương, tiền lương bình quân của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay đều tăng. Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, toàn tỉnh có 88,7% tổng số doanh nghiệp báo cáo đã thực hiện nâng lương định kỳ cho 52,3% số lao động thuộc đối tượng và đủ điều kiện nâng lương theo quy định của doanh nghiệp. Trong đó, 89% doanh nghiệp đã điều chỉnh tiền lương thực hiện nâng lương định kỳ cho người lao động.

Dự báo thị trường lao động năm 2023 còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, dẫn đến quan hệ lao động sẽ phức tạp hơn, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, thực hiện hiệu quả hơn công tác này; tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; có biện pháp bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, nâng cao đời sống người lao động, góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)