BIWASE tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022

09:56:57 | 30/12/2022

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân là thành viên của Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương (BIWASE), đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và công bố phát nước giai đoạn 2 đến các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và thành phố Long Khánh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Anh Tuấn  - Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân cho biết: Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân đã nỗ lực ổn định bộ máy nhân sự, đào tạo, thu nhận thêm nhiều cán bộ công nhân viên có chuyên môn, năng lực và điều chỉnh thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Năm 2021, thu nhập bình quân là 9.142.089 đồng; năm 2022, thu nhập bình quân là 9.533.305 đồng, tăng 5%, góp phần giúp cán bộ, công nhân viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tham gia hoạt động sản xuất, phát triển công ty.

Về hoạt động  và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân, tính đến cuối tháng 12/2022, số lượng  cán bộ công nhân viên của Công ty tăng thêm 6 người, nâng tổng số cán bộ công nhân viên là 83 người, tiền lương tăng thêm 41 % trong năm, tăng thêm 2 điểm dịch vụ khách hàng về cấp nước thành phố Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ. Sản lượng tiêu thụ nước là 1.408.979 m3,  đạt 74,2 % so với kế hoạch năm 2022, tăng 86% so với năm 2021, doanh thu ước đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021, thất thoát nước giảm từ 17% xuống còn 5%, đấu nối khách hàng được 5.552 hộ.

Với cái nhìn dài hạn, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân lựa chọn phương án công nghệ tối ưu và các thiết bị vật tư có chất lượng tốt nhất của ngành cấp nước, phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ ổn định và lâu dài với chất lượng nước tốt nhất và được kiểm soát an toàn. Tổng dự toán dự kiến nâng cấp mở rộng giai đoạn 2 là 785,305 tỷ đồng.

Ngoài những thành công ấn tượng cũng như sự lan tỏa nhanh chóng của thương hiệu thì Hội nghị 2022 và công bố phát nước giai đoạn 2 đã khẳng định khả năng phát triển và mang tính bền vững của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân. Mọi nỗ lực, mọi sự đổi mới đều sẽ được đền đáp bằng “trái ngọt”, bằng những đột phá mạnh mẽ trên mọi phương diện. Với quy luật đó, vững tin bằng sự phấn đấu không ngừng của mình, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân sẽ luôn luôn mang đến cho người dân các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh nguồn nước sạch ổn định để sử dụng sinh hoạt hàng ngày.

Văn Lượng - Vietnam Business Forum