Phát biểu tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023”, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, năm 2022 vừa qua là năm đầu tiên VCCI tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức.


Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Những kết quả quan trọng

“Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn thể đội ngũ CBNV VCCI, chúng ta đã đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, sôi động và phong phú như đã được trình bày trong báo cáo tổng kết VCCI, góp phần vào mức tăng trưởng kinh tế cao 8,02% của cả nước. Riêng VCCI chúng ta năm 2022 cũng có mức tăng trưởng doanh thu ước đạt tới trên 27%, tất cả các đơn vị đều tăng trưởng tốt, chỉ có 1 đơn vị cân đối tài chính bị âm hơn 200tr trong năm. Đây là một năm thành công và thắng lợi của VCCI”, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Theo đó, năm 2022 khép lại với kết quả khá toàn diện của các đơn vị VCCI, không chỉ hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH, VCCI còn có nhiều nội dung hoạt động mới và cách làm mới. Theo đó, Chủ tịch VCCI chỉ ra 10 hoạt động mới hoặc có nhiều đổi mới năm 2022:

Thứ nhất, Đề án Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thứ hai, công bố PCI 2022 và ký kết Green Index. Ông Phạm Tấn Công đánh giá: “PCI 2022 vẫn giữ phong độ tốt và có ký thêm hợp tác để phát triển chỉ tiêu xanh - Green Index năm 2023”

Thứ ba, VCCI đã công bố 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. “Chúng ta đã nhìn rõ con đường xây dựng văn hoá doanh nghiệp chính là vấn đề con người, và cái gốc của con người là trọng tâm nhắm tới là đạo đức doanh nhân”, Chủ tịch VCCI khẳng định.


Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội ngày 5/1.

Thứ tư, sáng kiến kết nối kinh tế Trục cao tốc phía Đông. Thứ năm, đổi mới toàn diện Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Thứ sáu, đăng cai tổ chức ABAC III và tham dự Diễn đàn đối thoại kinh doanh APEC.

Thứ bảy, công bố Báo cáo thường niên ĐBSCL 2022. Thứ tám,  bộ 3 quy tắc trụ cột của VCCI về công tác cán bộ, Tài chính và lề lối làm việc. “Chúng ta đã bắt tay xây dựng và hoàn thiện 3 “bộ luật” cơ bản của VCCI gồm quy chế làm việc, quy chế tài chính, quy định về công tác cán bộ. Trong đó, quy chế làm việc vừa được ký ban hành sáng nay, còn hai quy định còn lại đang chờ ban hành.

Thứ chín, Chủ tịch VCCI nhắc tới hoạt động nhóm ThinkTank và thứ mười là  công tác Đảng đoàn, Đảng bộ cơ quan đi vào nề nếp, vai trò, hiệu quả lãnh đạo nâng cao rõ nét.

Ngoài 10 nội dung trên, ông Phạm Tấn Công đánh giá, hầu hết các ban, đơn vị trong hệ thống VCCI đều có các hoạt động nổi bật, hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra.

Cũng tại Hội nghị, trình bày báo cáo về công tác Đảng, công tác chuyên môn và công tác công đoàn VCCI, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng thư ký VCCI nhấn mạnh, năm 2022, công tác Đảng, đoàn và công tác chuyên môn dành được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, về công tác Đảng, VCCI tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác quần chúng được khẳng định.

Về công tác chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của VCCI năm 2022 về cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch, các hoạt động triển khai đạt kết quả tốt. Nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, các mặt công tác được triển khai khá toàn diện. Vai trò uy tín của VCCI được nâng cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực và lãnh đạo các đơn vị có nhiều đổi mới. Bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, công tác cán bộ dần được chuẩn hoá. Công tác quản lý tài chính, tài sản, quản trị văn phòng có nhiều cải tiến và đi vào nề nếp. Việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên được đảm bảo.

Về công tác công đoàn, công đoàn VCCI và các công đoàn cơ sở đã luôn bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của cơ quan; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan VCCI trong năm 2022.

10 nội dung trọng tâm

Lưu ý những nội dung mới trong năm 2023, Chủ tịch Phạm Tấn Công cho biết, dù vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được, nhưng không quên rằng doanh nghiệp nước ta đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa thoát ra khỏi khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 thì nay lại phải đối diện với nhiều khó khăn trong nước về tín dụng, lãi suất, tỷ giá … và những diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo của tình hình chính trị- kinh tế trên thế giới.


Năm 2022, VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc "khổng lồ".

Do đó, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh, không được quên sứ mệnh của VCCI là đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ vượt qua các khó khăn này, mà cao hơn nữa, là thực hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hướng đến mục tiêu chung, khát vọng chung của toàn dân tộc là đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Với bối cảnh đó, Chủ tịch VCCI yêu cầu toàn thể CBNV, toàn hệ thống phải ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh 10 nội dung lớn, quan trọng cần triển khai tốt trong năm 2023.

Thứ nhất, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW mới và chùm Nghị quyết về phát triển vùng KT-XH của Bộ Chính trị mới được ban hành thời gian vừa qua.

Thứ hai, kỷ niệm 60 năm thành lập VCCI với những hoạt động, phong trào thi đua cụ thể. Thứ ba, đổi mới công tác hội viên, doanh nghiệp là trung tâm, trọng tâm hoạt động VCCI.

Thứ tư, chương trình xây dựng và lan toả đạo đức, văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, thi sáng tác bài ca doanh nhân. Thứ năm, triển khai mô hình kết nối kinh tế vùng, tiểu vùng. Thứ sáu, khảo sát PCI 2023 và Green Index.

Thứ bảy, triển khai chương trình báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, kết nối báo chí và doanh nghiệp, truyền cảm hứng, lấy đẹp dẹp xấu.

Thứ tám, tham gia Tuần lễ cấp cao APEC tại Hoa Kỳ. Thứ chín, Chương trình đồng hành cùng địa phương thúc đẩy XTTM và đầu tư quốc tế.

Thứ mười, triển khai tốt 3 quy định cơ bản và đưa tổ chức, hoạt động của VCCI ngày càng nề nếp hơn.

Đặc biệt, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, chúng ta vẫn phải quan tâm triển khai tốt những hoạt động truyền thống như: Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, Chương trình công bố các doanh nghiệp bền vững, các diễn đàn kinh tế do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức, các chương trình hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại quốc tế, đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp, cấp C/O,... Đặc biệt cần quan tâm xúc tiến dịch vụ hoá một số hoạt động của VCCI trong hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp.

Về nội vụ, sẽ quyết tâm kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy cán bộ ở cơ quan VCCI theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các Quy chế của VCCI về tổ chức, cán bộ, quy chế tài chính, quy chế làm việc.

Về công tác Đảng và công đoàn, cần tiếp tục duy trì việc đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả. XD và triển khai quy định mới về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn và Đảng uỷ CQ VCCI, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người đã được quy hoạch hoặc đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Chủ tịch VCCI yêu cầu, công đoàn cần triển khai tốt và tổ chức tổng kết đợt thi đua chào mừng 60 năm ngày truyền thống VCCI, đồng thời động viên các đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn, xây dựng tập thể VCCI đoàn kết, gắn bó nhau ở mọi cấp, mọi đơn vị.

“Năm 2023 là năm có nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội to lớn để VCCI tiếp tục đổi mới, lớn mạnh, khẳng định vị thế, vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp và trong xã hội. Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2022, tôi kêu gọi toàn thể CBNV và các đơn vị thành viên trong hệ thống VCCI tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần và truyền thống VCCI, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Nhấn mạnh đóng góp về xây dựng pháp lý cho môi trường kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ban trong năm 2023.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ khẳng định sự quan tâm của Thường trực VCCI cũng như khối lượng công việc đồ sộ được hoàn thành của VCCI trong năm vừa qua. Cùng với đó là đổi mới phương pháp trong thực hiện kế hoạch – phương pháp lập kế hoạch đã giúp chúng ta đạt được thành quả lớn.

Giám đốc VCCI Cần Thơ kiến nghị, quan tâm chỉ đạo sát sao những yêu cầu, nội dung mới ví dụ như chương trình xây dựng văn hoá kinh doanh. Đồng thời, kiến nghị xem xét chương trình phát triển hội viên, hình thành cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn, phát triển vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2023 chào mừng 60 năm ngày truyền thống VCCI với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo VCCI đã trao cờ thi đua và nhiều bằng khen cho các Ban, tập thể, cá nhân xuất sắc và có đóng góp lớn năm 2022:

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp