Du lịch phục hồi mạnh, ngành dịch vụ đóng góp nhiều cho tăng trưởng quý I/2023

09:54:44 | 3/4/2023

Quý I/2023 kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam. Trong tình hình khó khăn đó, khu vực dịch vụ có có tốc độ tăng tưởng cao nhất trong 3 khu vực đạt 6,79% và đóng góp cho GDP cao nhất với 3,26 điểm phần trăm.

Nhiều hoạt động dịch vụ do ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 đã sôi động trở lại kể từ quý IV/2022 như hoạt động du lịch, hoạt động vui chơi giải trí đã kích thích các ngành kinh tế khác phát triển như hoạt động vận tải, đặc biệt vận tải hàng không tăng cao, dịch vụ lưu trú, ăn uống…

Nguồn: chinhphu.vn