Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 5/7.


Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu

Theo Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu, trong nửa nhiệm kỳ, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp trong cả nước.

Nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đối với Đảng bộ VCCI, tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mới tổ chức được 3 nội dung, trong đó nội dung cấp uỷ mới giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy Ban Kiểm tra chưa thực hiện. Đây cũng là những khó khăn không nhỏ đối với Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết.

“Trong bối cảnh khó khăn đó, Đảng bộ VCCI đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ đúng các quy định, các mặt công tác xây dựng đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn thách thức, tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra”, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu nói.

Về công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu đánh giá Đảng bộ VCCI đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện kết luật 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, và chỉ đạo kịp thời, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ VCCI đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc, quan tâm kịp thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ.

Đảng uỷ VCCI đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Đảng bộ cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.


Toàn cảnh hội nghị.

Về công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng ban hành chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của cấp uỷ và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng quy định. Đảng ủy VCCI và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI đã thực hiện tổng số 8 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó có một cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác dân vận được quan tâm, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội đạt được những kết quả tích cực, triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng góp phần ổn định tư tưởng cán bộ công nhân viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động thực hiện phong trào dân vận khéo với nội dung cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Đã quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện đúng chức năng là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Đảng ủy VCCI cũng đã ký quy chế phối hợp với Đảng đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của VCCI.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo VCCI hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VCCI, ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với 21 thành viên đầu tiên và lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành có đóng góp lớn cho nền kinh tế của đất nước.


Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công

Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, thu hút sự quan tâm tham gia và phản hồi tích cực của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ một số địa phương thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị và sở ngành.

Tổ chức các hội nghị đối thoại, diễn đàn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo chuyên đề, khoá học đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế, ký bản ghi nhớ khung chương trình quốc gia việc làm thoả đáng.

Tham gia các hội nghị quốc tế, triển khai một số hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại đầu tư, tham gia hội đồng tư vấn kinh vấn ASEAN, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp quốc tế… “Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong thời gian vừa qua”, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu bày tỏ.


Đại diện các Ban xây dựng Đảng và các Đảng bộ, Chi bộ trình bày tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh các kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của VCCI vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, các ban tham mưu chậm được kiện toàn, việc bổ sung cán bộ chuyên trách công tác đảng chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ.

Các văn bản triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng bộ VCCI triển khai chậm, một số chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng còn chưa đạt. Đặc biệt, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đạt 44%. “Tôi đề nghị Đảng ủy VCCI tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo”, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu nói.

Giai đoạn từ nay đến hết năm 2025 hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Do đó, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu đề nghị Đảng bộ VCCI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau.


Đại diện các Ban xây dựng Đảng và các Đảng bộ, Chi bộ trình bày tham luận tại hội nghị.

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ tổ chức đảng. Nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Tập trung bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Phát huy vai trò lãnh đạo là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu.

Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường đấu tranh tự diễn biến, tự chuyển hoá ngay từ mỗi đảng viên, mỗi Chi bộ. Thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương IV khoá XII và kết luận 21 của Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện có hiệu quả kết luận 01 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thứ hai, Đảng ủy VCCI và các cấp uỷ trực thuộc cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, có kế hoạch và phân công, phân cấp cụ thể, tạo sự thống nhất cao của các cấp ủy, cán bộ đảng viên để đưa công tác xây dựng đảng thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Cấp uỷ thực sự giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng đúng quy định, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Thứ ba, rà soát, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng đảng phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ VCCI. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.


Đại diện các Ban xây dựng Đảng và các Đảng bộ, Chi bộ trình bày tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ với trọng tâm là kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo đủ cơ cấu chất lượng cấp uỷ và các cấp đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu giúp việc cho các ban xây dựng đảng. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ IX nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị, tăng cường công tác kết nạp đảng viên và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên làm chuyên trách xây dựng đảng.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra giám sát của cấp uỷ và Ủy Ban Kiểm tra Đảng uỷ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị về thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Đây là nội dung, phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp uỷ góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong đảng qua kiểm tra giám sát nhằm phát huy cái tốt, nhân rộng và phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu, những biểu hiện tiêu cực sai trái trong đảng và cương quyết xử lý sai phạm.

Tăng cường kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu cấp uỷ về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về quy định những điều đảng viên không được làm và kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại những vấn đề bức xúc nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo lên cấp trên và kéo dài.

Thứ năm, về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng pháp luật chính sách, đề xuất xây dựng các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ quốc gia về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tích cực triển khai các hoạt động liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân tiên phong xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam. Triển khai hiệu quả các đề án quan trọng, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Những kết quả đạt được chỉ là ban đầu

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cấp trên, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh bày tỏ sự vui mừng với những đánh giá của Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu về những thành công của nửa đầu nhiệm kỳ.


Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh.

Một là, trong tình hình khó khăn nhưng chúng ta vẫn đạt được kết quả rất đáng khích lệ và được sự ghi nhận của Đảng ủy cơ quan cấp trên trong công tác xây dựng đảng. “Tuy có chậm nhưng chúng ta đã làm và đi vào đổi mới về chất lượng một cách toàn diện”, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nói.

Hai là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị.

“Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn thoả mãn. Bởi vì những kết quả đạt được chỉ là ban đầu, trước mắt còn chặng đường rất dài, không chỉ 2,5 năm mà còn có những nhiệm kỳ tiếp theo”, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh bày tỏ.

Vẫn theo Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh, như chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về những điểm mà Đảng bộ VCCI cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Trong đó có những vấn đề về chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ đoàn kết nội bộ trong đảng như “giữ gìn chính con ngươi của mắt mình”.

Về công tác đổi mới, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm tới, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh khẳng định trên tinh thần đoàn kết cùng sự ủng hộ rất chặt chẽ của Đảng đoàn VCCI, Đảng bộ VCCI sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, theo Phó Bí thư Đảng ủy VCCI, Tổng Thư ký VCCI Trần Thị Lan Anh nửa nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn về việc Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy chậm được kiện toàn và thiếu các cán bộ chuyên trách về công tác đảng, nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các hoạt động của Đảng bộ VCCI vẫn diễn ra thông suốt.


Phó Bí thư Đảng ủy VCCI, Tổng Thư ký VCCI Trần Thị Lan Anh.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các cán bộ đảng viên, người lao động trong VCCI nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng làm tiền đề cho việc thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Cụ thể, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy đã tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối bằng những hình thức linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khoá. Chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá của Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình giám sát năm 2022-2023. Ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022-2023.

Đảng ủy chỉ đạo Ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ. Chương trình kiểm tra giám sát các năm 2021, 2022 và 2023. Đảng ủy đã ban hành quy hoạch cấp uỷ các cấp, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và chương trình tự kiểm tra giám sát. Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ và các lãnh đạo ban, đơn vị, báo cáo Đảng ủy VCCI. Đảng ủy phối hợp với Đảng đoàn xây dựng quy chế phối hợp công tác để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên.

Về công tác xây dựng đảng, tổ chức xây dựng đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Việc quy hoạch cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VCCI và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thuộc thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh lý lịch cho các đồng chí được quy hoạch, bổ nhiệm và kết nạp đảng viên được tuân thủ đúng nguyên tắc. Các ban tham mưu được kiện toàn, sinh hoạt chi bộ được đổi mới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm thường xuyên…

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp