Sản xuất công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, cung cấp khối lượng lớn nguyên liệu sản xuất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho ngành nghề, lĩnh vực. Do đó, chỉ số IIP được quan tâm trong bức tranh kinh tế chung của đất nước, phản ánh sức khoẻ của nhiều doanh nghiệp cũng như chỉ số quan trọng của nền kinh tế.

Là ngành kinh tế chủ lực của sản xuất công nghiệp, tháng 7/2023, ngành chế biến chế tạo tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,3%.


Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 7 tháng trong các năm 2019 - 2023 của một số ngành công nghiệp trọng điểm (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Theo Tổng cục Thống kê, tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp kéo theo số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 7 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,3% và giảm 3,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và giảm 4,4%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 4,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 1,7%.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn của suy thoái toàn cầu tác động mạnh đến sản xuất công nghiệp trong nước từ đầu năm. Cầu thế giới suy yếu dẫn đến đơn hàng xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp giảm mạnh cả về số lượng và giá trị.


Một số ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm có tín hiệu phục hồi tích cực

Do vậy, tính chung 7 tháng năm 2023, IIP ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 1% (cùng kỳ năm 2022 tăng 9,5%), làm giảm 0,7 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành khai khoáng giảm 1,2%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 6,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 6,8%; sản xuất xe có động cơ giảm 6,2%; sản xuất trang phục giảm 5,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học và sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác cùng giảm 4,3%.

Bên cạnh đó, IIP của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 12,2%; khai thác quặng kim loại và sản xuất sản phẩm thuốc lá cùng tăng 8,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 7,6%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu tăng 7,3%...

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp