Huyện Thanh Ba: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

16:09:49 | 12/11/2023

Những năm trở lại đây, huyện Thanh Ba đã có bước đột phá trong thu hút đầu tư và đạt những thành tựu to lớn, toàn diện; quy mô nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Trên nền tảng đó, huyện tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba.

Ông có thể cho biết những thành tựu nổi bật mà huyện đã đạt được trong thời gian qua?

Trong thời gian vừa qua, huyện Thanh Ba đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để vượt qua khó khăn, thách thức và  đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như sau:

Huyện đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu của người dân. Toàn huyện đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng có thế mạnh trên thị trường, huyện có trên 20 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, có 1 sản phẩm (Chè Đinh) đạt chuẩn 5 sao - đây là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Sản phẩm Chè Búp Tím của huyện cũng đang hoàn thiện các hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao vào cuối năm 2023.

Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Đến nay, huyện đã thực hiện cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với các thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn hằng năm đều đạt trên 98,7%.

Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, huyện đã có những biện pháp gì?

Huyện đã chỉ đạo các cấp khẩn trương thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh như: Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động,...

Đề xuất, có ý kiến với tỉnh trong việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo đúng theo quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tuyên truyền, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Tăng cường chỉ đạo hỗ trợ các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB); tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn,...

Lĩnh vực thu hút đầu tư của huyện thời gian qua đã đạt được những thành tựu nào, thưa ông?

Để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huyện Thanh Ba tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ. Trên địa bàn huyện hiện đã quy hoạch xây dựng 04 cụm công nghiệp (CCN), trong đó đã có 02 cụm đi vào hoạt động. Các CCN đã thu hút 20 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ lấp đầy đạt 70%; tạo việc làm cho trên 3.700 lao động. Trong 02 CCN đã đi vào hoạt động (CCN làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba, CCN Bãi Ba - Đông Thành), huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư đường giao thông nội bộ CCN làng nghề phía Nam và hệ mương thoát nước CCN Bãi Ba, tổng kinh phí đầu tư 61,66 tỷ đồng. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai 02 CCN: CCN Bãi Ba 2 đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với diện tích 74,98ha, tổng mức đầu tư 450,5 tỷ đồng và CCN Quảng Yên đang triển khai các thủ tục thực hiện BT-GPMB, với quy mô diện tích 69,42ha, tổng mức đầu tư 510,199 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện đã triển khai 03 dự án trọng điểm về giao thông giai đoạn 2021 - 2025 (đến nay đã có dự án hoàn thành trên 95% khối lượng), cùng với đó đã thu hút đầu tư các dự án nhà ở đô thị.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Dũng (Vietnam Business Forum)