Ngành Thuế: Chuyển đổi số kịp thời, hiệu quả cao

09:13:46 | 18/6/2024

Với việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đặc biệt là bứt tốc trong triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngành Thuế Hải Phòng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) mà còn đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số (CĐS) toàn diện của thành phố.


Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP.Hải Phòng cho biết: Thực hiện Quyết định 749 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03 ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về CĐS TP.Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,… Cục Thuế đã tiếp nhận và triển khai tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hệ thống hạ tầng truyền thông, kết nối mạng dữ liệu quản lý thuế hoạt động ổn định, an toàn.

Công tác CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Ngành đã phối hợp với MobiFone Hải Phòng triển khai CĐS trong công tác quản lý nợ. Trong năm 2023, cơ quan Thuế đã thực hiện gửi tin nhắn thông báo số tiền thuế nợ đến 1.589 người nộp thuế (NNT) với số tin nhắn gửi thành công 5.650 tin, đạt tỷ lệ 96%; đã nhận được phản hồi từ 655 NNT, chiếm 40%. Trong đó, có 287 NNT đã nộp hết số tiền thuế nợ, 304 NNT đã nộp một phần vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số tiền là trên 2.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác triển khai HĐĐT là một điểm sáng trong nỗ lực thực hiện CĐS tại Cục Thuế thành phố. Đến thời điểm hiện tại, 100% tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đều triển khai sử dụng HĐĐT. Đến hết tháng 3/2023, có 754 DN và 575 hộ kinh doanh sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, vượt kế hoạch triển khai của Tổng cục Thuế; 129 DN kinh doanh bán lẻ xăng dầu tương ứng với 192 cửa hàng và 695 cột bơm triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ 100% trên số DN phải triển khai.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Đến nay, hầu hết các thủ tục về thuế đều được thực hiện bằng hình thức điện tử, như: Đã tích hợp TTHC công trên cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thuế điện tử; xác nhận nghĩa vụ thuế điện tử; ứng dụng khai thuế cá nhân trên nền tảng di động Etax Mobile;…

Các TTHC trong lĩnh vực thuế được công bố, đăng tải công khai, đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế, trên trang thông tin điện tử, Facebook và Zalo của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp NNT dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin thực hiện. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ khai thuế điện tử đạt 99,72%; tỷ lệ NNT đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,00%, tỷ lệ số chứng từ đạt 98,89%. Tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức chỉ tiêu quy định của Tổng cục Thuế đề ra (95%).

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Văn Trường, năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Năm 2024, nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương giao cho TP.Hải Phòng là 35.180 tỷ đồng, HĐND thành phố giao 45.000 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2024, toàn ngành thực hiện thu nộp vào ngân sách là 19.257 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán Trung ương giao, 42,8% dự toán HĐND thành phố, bằng 236,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thực hiện dự toán thu quý I/2024 đứng đầu cả nước; trừ tiền sử dụng đất thực hiện 9.367 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán Trung ương giao; 30,7% dự toán HĐND thành phố, bằng 132,3% so với cùng kỳ, bằng 127,2% nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2024 được Tổng cục Thuế giao (7.344 tỷ đồng), số tuyệt đối vượt 2.023 tỷ đồng. Đây cũng là quý có số thu đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, kết quả trên tạo tiền đề để toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục đôn đốc rà soát các tổ chức và cá nhân kinh doanh nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh, tập trung rà soát đôn đốc các DN thu nộp chênh lệch quyết toán thuế năm 2023 vào NSNN; rà soát các nguồn thu, sắc thuế có dư địa tăng thu, phấn đấu thu NSNN năm 2024 vượt dự toán được giao. Tăng cường đôn đốc nợ đọng thuế, đặc biệt các khoản nợ lớn.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, duy trì và triển khai “Tháng cao điểm đồng hành cùng NNT năm 2024”, trong đó tập trung hỗ trợ công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đẩy mạnh các giải pháp rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.n

Phương Hiền (Vietnam Business Forum)