Thêm hơn 8,2 tỉ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng

10:15:17 | 6/5/2013

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2013, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 3,75 tỉ USD, tăng 3,9% với cùng kì năm 2012.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 8,219 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kì năm 2012. Như vậy, số vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đầu năm đã đạt hơn 50% mục tiêu thu hút FDI mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra trong năm 2013 (15 tỉ USD trong năm 2013).

Trung Kiên