FDI 6 tháng đầu năm: Tăng toàn diện

10:42:38 | 1/7/2013

Cục Đầu tư nước ngoài vừa báo cáo tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm. Theo đó, dòng vốn FDI giải ngân, đăng ký mới và tăng thêm đều tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI giải ngân trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2012. Việt Nam cũng ghi nhận thêm 554 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5,812 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Cùng với đó là 217 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn, với số vốn tăng thêm đạt 4,66 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt 10,473 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do có sự điều chỉnh tăng vốn của một số dự án đầu tư lớn như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), của nhà đầu tư Nhật Bản điều chỉnh tăng thêm 2,8 tỷ USD; dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh tăng thêm 1 tỷ USD; dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đầu tư 2 tỷ USD tại tỉnh Thái Nguyên; dự án Công ty TNHH Bus Industrial Centrer của nhà đầu tư Liên Bang Nga có vốn đầu tư 1 tỷ USD tại tỉnh Bình Định…

6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực của Việt Nam. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 259 dự án đăng ký mới với tổng số vốn 9,308 tỷ USD; bất động sản đứng thứ 2 với 13 dự án, tổng vốn 419,67 triệu USD; đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 79 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 178,27 triệu USD.

Không chỉ tăng so với cùng kỳ về số vốn giải ngân, vốn đăng ký mới và tăng thêm, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, tình hình xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh, đạt 41,139 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 37,37 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, và chiếm 60,22% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực FDI trong 6 tháng đầu năm đạt 35,726 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ và chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 6 tháng, khu vực FDI xuất siêu 5,413 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 1,403 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm đã có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 3,992 tỷ USD, chiếm 38,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 3,14 tỷ USD, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư; Liên bang Nga đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,015 tỷ USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Nguồn: baocongthuong.com.vn