Agribank An Giang: Nhân tố tích cực trong xây dựng nông thôn mới

11:50:17 AM | 17/11/2017

Hưởng ứng "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM)" của Thủ tướng Chính phủ, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng NTM" của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, thời gian Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang (Agribank An Giang) đã tích cực huy động nguồn vốn để cho vay phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM; tạo nên thành công đáng khích lệ của Chương trình xây dựng NTM.

Khởi đầu xây dựng NTM từ năm 2011 với xuất phát điểm thấp, An Giang chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 36 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí và 81 xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống. Qua 6 năm xây dựng NTM, địa phương này đã đạt được nhiều kết quả thiết thực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết cấu kinh tế hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí, đã có 13/119 xã được công nhận xã NTM. Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2011 chỉ đạt 16,6 triệu đồng, đến nay tăng lên 27,56 triệu đồng/năm; tương tự tỷ lệ hộ nghèo nông thôn từ 10,5% giảm còn 2,8%.Thành công trong xây dựng NTM của An Giang hôm nay có sự đóng góp tích cực của hệ thống tín dụng trên địa bàn tỉnh, tiên phong là Agribank An Giang. Phó giám đốc Agribank An Giang - ông Nguyễn Thanh Hải cho biết trên cơ sở xác định rõ việc chuẩn bị nguồn vốn cung ứng đầy đủ và kịp thời là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Chương trình, Đảng ủy và Ban Giám đốc Chi nhánh luôn quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án cụ thể trong việc đầu tư tín dụng trên địa bàn nhằm tăng cường vai trò chủ lực, đi đầu trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó, cho vay xây dựng NTM luôn được Agribank An Giang tập trung ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, Agribank An Giang luôn tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên phối hợp chặt với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Năm 2012, Chi nhánh đã ký kết Thỏa thuận liên ngành với Hội nông dân tỉnh An Giang nhằm nhanh chóng phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất khu vực nông thôn mang lại hiệu quả và năng suất lao động; khôi phục lại một số làng nghề truyền thống tại địa phương; góp phần cơ giới hóa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh An Giang…

Đến nay, Agribank An Giang là tổ chức tín dụng có dư nợ lớn nhất về cho vay chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnhvới nhiều chương trình cho vay đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân như: Cho vay theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn (hiện nay là Quyết định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015); cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; cho vay hộ nông dân giỏi; cho vay theo chuỗi liên kết cá tra; cho vay các hộ sản xuất đậu nành rau, cho vay các tổ hợp tác và cho vay theo chương trình NTM…

Theo báo cáo của Agribank An Giang, tính từ khi triển khai "Chương trình MTQG về xây dựng NTM" đến cuối năm 2016, Chi nhánh đã thực hiện đầu tư tín dụng 14/19 tiêu chí, với 61 xã điểm đã được tỉnh lựa chọn. Doanh số cho vay đến cuối năm 2016 đạt 3.814 tỷ đồng, dư nợ đến cuối năm 2016 là 3.513 tỷ đồng với 16.705 khách hàng (49 khách hàng doanh nghiệp và 16.656 khách hàng cá nhân). Theo kỳ hạn cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn đến cuối năm 2016 là 1.879 tỷ đồng (chiếm 53,5% tổng dư nợ); dư nợ cho vay trung dài hạn là 1.634 tỷ đồng (trong đó cho vay theo sản xuất kinh doanh dư nợ 2.922 tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng dư nợ cho vay xây dựng NTM, với 12.760 khách hàng; cho vay xây dựng nhà ở dư nợ 196 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng dư nợ với 1.169 khách hàng cá nhân; các khoản cho vay khác dư nợ 395 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng dư nợ với 2.776 khách hàng cá nhân).

Để đảm bảo cho người dân nông thôn tránh được những rủi ro trong hoạt động kinh doanh và trong cuộc sống hằng ngày, bên cạnh việc cung cấp nguồn vốn kịp thời, Agribank An Giang đã tư vấn và cung ứng cho khách hàng vay vốn các sản phẩm bảo hiểm của ngân hàng. Kết quả năm 2014 Chi nhánh đã đạt giải Ba "Vượt chỉ tiêu doanh thu phí dịch vụ" và năm 2015 đạt giải Khuyến khích "Doanh thu phí dịch vụ" trong Chương trình thi đua "ABIC cùng Agribank chung tay xây dựng NTM"…

Song song với nỗ lực chung tay xây dựng NTM, Agribank An Giang còn hăng hái đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, vì hạnh phúc cộng đồng. Tính từ năm 2006 đến cuối năm 2016, Chi nhánh đã chi 13.338 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ và giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà tình nghĩa, trường mẫu giáo, cầu nông thôn, trạm y tế; ủng hộ Quỹ tài năng…

Theo ghi nhận của ông Hải,chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chính là "đòn bẩy" góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang, giúp người nông dân có cơ hội đổi đời, vươn lên làm giàu chính đáng.Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, trong thời gian tới Agribank An Giang sẽ tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng NTM" giai đoạn 2 (2016 - 2020). Theo đó Chi nhánh sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao; tập trung huy động nguồn vốn cho vay phát triển xã hội, đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội…; bền bỉ đồng hành cùng ngành Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại An Giang.

Hoàng Lâm