Hải quan Hà Giang: Nâng cao năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11:29:45 AM | 20/11/2017

Trong những năm qua, Cục Hải quan Hà Giang đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với hiện đại hóa hải quan; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển địa phương. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Cừ, Quyền Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về vấn đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Xin ông cho biết một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của Hải quan Hà Giang?


Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Cục đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 với các giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Đến hết tháng 9/2017 các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong Chương trình trọng tâm đã hoàn thành.

Cục đã triển khai nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ của ngành về quản lý, kiểm tra, giám sát và giải quyết các thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (XNC); đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành các giải pháp, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động hải quan; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm “Phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng” theo Nghị quyết Tỉnh ủy Hà Giang. Kết quả từ ngày 01/01 - 30/09/2017, kim ngạch XNK đạt 2,57 tỷ USD, tăng 198% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn Hà Giang đạt 2,38 tỷ USD, tăng 230% so cùng kỳ năm trước, đạt 377% so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn Tuyên Quang đạt 182 triệu USD, tăng 30% so cùng kỳ.

Cục cũng đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu qua số lượng, giá, mã, xuất xứ, thuế suất hàng hóa XNK. Từ 01/01-30/9/2017 thu đạt 243,676 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số thu trên địa bàn Hà Giang đạt 185,873 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trên địa bàn Tuyên Quang đạt 57,970 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 9 tháng qua, Hải quan Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác điều tra chống buôn lậu, đã phát hiện và xử lý 19 vụ; trong đó xử lý hành chính vi phạm thủ tục hải quan: 14 vụ, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới 05 vụ…

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang trong thời gian qua?

Hải quan Hà Giang đặc biệt quan tâm tới cải cách TTHC. Cục đã tập trung nguồn lực để cụ thể hóa từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn.

Các chương trình hiện đại hóa được Tổng cục Hải quan lựa chọn triển khai tại Hải quan Hà Giang thời gian gần đây cũng được đơn vị thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng như: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 4/2015 đến nay, đã có 100% các doanh nghiệp, tư thương tham gia khai báo và thông quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, giúp doanh nghiệp khai báo mọi lúc, mọi nơi, tính chính xác cao, giảm chi phí, thời gian, hạn chế được tiêu cực, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK phát triển.

Để đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ nhằm thông quan hàng hóa, phương tiện nhanh chóng , Cục đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật hiện đại như cân điện tử, máy soi hành lý, chó nghiệp vụ… Vì vậy, thời gian thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC thấp hơn so với quy định chung của ngành Hải quan và của tỉnh đề ra. Hiện nay, đối với lô hàng luồng xanh thời gian làm thủ tục từ 2,5-3 phút/phương tiện chở hàng; đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành: xuất khẩu tối đa không quá 9 ngày (TCHQ 10 ngày, UBND tỉnh dưới 9 ngày); nhập khẩu: dưới 11 ngày (TCHQ 12 ngày, UBND tỉnh dưới 11 ngày).

Việc phối hợp thu nộp thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại cũng được triển khai đầy đủ, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa. Đồng thời niêm yết công khai, minh bạch các TTHC tại trụ sở làm việc của Cục Hải quan tỉnh và các Chi cục Hải quan; xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan tỉnh.