PCI: Cảm hứng và động lực cho sự phát triển

14:00:33 | 16/5/2018


“PCI đã trở thành cảm hứng và áp lực tuyệt vời cho việc cải cách tại các địa phương và cơ sở” - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã từng nói. Qua đó có thể thấy PCI ngày càng được coi trọng ở cấp tỉnh, đặc biệt ở Khánh Hòa vì tính hữu ích nó, giúp chính quyền nhận thức những lĩnh vực cần hoàn thiện, thay đổi. Đối với nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài), PCI còn giúp xác định và so sánh môi trường kinh doanh tại các địa phương khác nhau ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng và nước Việt Nam nói chung.

Được biết trong năm 2017 vừa qua, chỉ số PCI của Khánh Hòa đạt 63,36 điểm xếp vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 3,77 điểm và 1 bậc so với năm 2016. Khách quan mà nói, để có được thành công trên cũng nhờ Khánh Hòa đã luôn chú trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành các chính sách của UBND tỉnh cũng như chính quyền cả nước. Đặc biệt là tỉnh nhà đã ban hành Chương trình hành động thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau khi Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020. Theo đó, có các nhóm giải pháp được đặt ra chính là đẩy mạnh cải cáchthủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Với tất cả hồ sơ giải quyết TTHC đều được quản lý trên Bộ phần mềm một cửa điện tử từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả giúp người dân thuận lợi theo dõi và tra cứu thông tin thủ tục. Hướng đến xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Có thể khẳng định rằng, trọng tâm của Khánh Hòa chính là minh bạch hóa toàn bộ cơ chế, chính sách và hoạt động công vụ, quyết liệt CCTTHC; hướng đến tập trung nâng cao năng lực, tinh thần phục vụ của đội ngũ CBCNVC. Với những cố gắng đó sẽ giúp lãnh đạo các địa phương có được sự phản ánh khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp để nhận thức rõ được những điểm mạnh và điểm yếu trong môi trường kinh doanh của địa phương mình, tạo sức ép và động lực cho bộ máy chính quyền các cấp tiến hành những cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh. Bằng quyết tâm cao cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, chắc chắn rằng chỉ số PCI của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ được cải thiện đáng kể, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi .

Duy Anh