Phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm

11:43:35 AM | 20/11/2017


Với mục tiêu tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tỉnh Hà Giang xây dựng danh mục và hoạch định những công trình mang tính then chốt cần ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hẹp của tỉnh biên giới, quá trình tái cơ cấu đầu tư công của Chỉnh phủ, Hà Giang đã phải rất nỗ lực huy động các nguồn lực để triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm với mong muốn tạo ra sự lan tỏa, kiến tạo các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Chuyên trách để tốt hơn


Được thành lập với nhiệm vụ chuyên trách làm chủ đầu tư, lập đồ án quy hoạch, tư vấn, giám sát, đấu thầu, quản lý các dự án trọng điểm, sau 5 năm hoạt động, Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm (ĐTXD CCTTĐ) đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Các công trình phát huy hiệu quả tác động tích cực tới thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội.Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 2002), lãnh đạo của Ban đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của các dự án trọng điểm đã được tỉnh phê duyệt, hiểu rõ tầm quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện triển khai các dự án. Để hoàn thành nhiệm vụ, trước hết, phải dựa trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vì vậy, qua từng năm, Ban đã tuyển dụng và lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, trình độ để bố trí vào những vị trí công việc phù hợp, cùng với đó đào đạo, bồi dưỡng về chuyên môn và cập nhật văn bản pháp luật mới. Qua quá trình tích lũy và bổ sung liên tục, hiện nay Ban có đội ngũ 29 cán bộ, trong đó 90% là kỹ sư, trình độ đại học, trong đó, bộ phận chuyên ngành quản lý công trình 100% có trình độ đại học, kỹ sư chuyên ngành. Nhờ đội ngũ cán bộ này, Ban đủ sức thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công, khảo sát thiết kế, tư vấn. Trong lĩnh vực nào, cán bộ Ban được các đối tác, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan đánh giá cao về năng lực, tác phong và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Để nâng cao năng lực và hiệu suất công việc, Ban dành các nguồn lực thích đáng hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, trang bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết như: máy tính, phần mềm chuyên dụng, thiết bị đo đạc theo tiêu chuẩn... phục vụ tốt và nâng cao năng suất làm việc

Đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả các dự án

Tính đến nay, Ban quản lý ĐTXD CCTTĐ tỉnh Hà Giang không chỉ trực tiếp làm chủ đầu tư (khoảng 20 dự án) mà còn thực hiện lập đồ án quy hoạch chi tiết, làm công tác tư vấn, quản lý, giám sát nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn.

Các công trình nổi bật đã và đang hoàn thành có thể kể tới dự án như: San ủi mặt bằng giai đoạn 1 dự án xây dựng Quốc môn, trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín Mần – Đô Long, hạ tầng kỹ thuật (điện, đường, nước) cho khu chế xuất công nghệ cao xã Phong Quang huyện Vị Xuyên, cấp nước sinh hoạt thuộc khu vực Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực hợp khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh, dự án nâng cấp, cải tạo đường Km90, giai đoạn 1 (đường Bắc Quang – Xín Mần) đi cửa khẩu Xín Mần và Mốc 198 huyện Xín Mần; nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 4C, đoạn từ đầu cầu Gạc Đì đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, mở mới tuyến đường từ mốc 188 xã Chí Cà sang Mốc 198 Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, san ủi mặt bằng và kè chắn đất, cấp nước sinh hoạt, xây dựng Quốc môn và Trạm kiểm soát liên ngành thuộc khu vực Cửa khẩu Săm Pun - Điền Bồng, dự án xây dựng cụm các trường chuyên nghiệp tỉnh Hà Giang, dự án Đường nối Quốc lộ 2 (Km299 + 480) đi trung tâm xã Phong Quang (Vị Xuyên), dự án hệ thống cấp nước Suối Sửu về xã Phong Quang (Vị Xuyên)....

Theo đánh giá chung, các dự án công trình Ban quản lý ĐTXD CCTTĐ đã và đang triển khai đều đạt tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định quản lý trong ngành. Quan trọng hơn, các công trình hoàn thành đã góp phần chuẩn bị điều kiện, đảm bảo hạ tầng kinh tế kỹ thuật để thu hút và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giao thương hàng hóa xuất – nhập khẩu, tăng cường, đảm bảo an sinh xã hội như quy tụ dân cư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào nhân dân các dân tộc vùng biên giới.