Ngành Công thương Lạng Sơn: Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế

2:05:12 PM | 22/5/2018


Ba tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, công chức ngành công thương Lạng Sơn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng vẫn giữ ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp từng bước khai thác tốt lợi thế trong các lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng, khoáng sản, nhiệt điện, chế biến lâm sản,... với sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: xi măng đạt 230 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ; sản xuất đá các loại đạt 720 nghìn m³, tăng 9,5% so với cùng kỳ; điện thương phẩm: 163 triệu Kwh, tăng 18,3 % so với cùng kỳ; than sạch: 138 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ... Một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn đã phát huy khá tốt công suất hiện có, duy trì sản xuất và tiêu thụ ổn định, như: Công ty cổ phần xi Măng Đồng Bành, Công ty Than Na Dương, Nhà máy Nhiệt Điện Na Dương, Xí nghiệp Gạch Tuynel Cao Lộc,…



Thương mại, dịch vụ vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung toàn tỉnh. Các cửa khẩu của tỉnh đã phát huy được vai trò là trung tâm chuyển giao quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 1.233 triệu USD, đạt 25,4% kế hoạch, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu: 769 triệu USD, đạt 29,6% kế hoạch, tăng 33,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu: 464 triệu USD, đạt 20,6% kế hoạch, tăng 30,1% so với cùng kỳ; hàng địa phương xuất khẩu ước đạt 26 triệu USD đạt 20,7% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 4.800 tỷ đồng, đạt 28,6% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Lạng Sơn cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hệ thống phân phối bán lẻ tương đối đa dạng, cơ bản cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho đời sống và sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Tại thành phố Lạng Sơn và một số khu vực cửa khẩu đã và đang hình thành, phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, bến bãi, nhà hàng, khách sạn..., chợ ở khu vực nông thôn được mở rộng. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, không để hình thành các tụ điểm lớn, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà, Sở Công Thương Lạng Sơn chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, phối hợp giải quyết và kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền về các khó khăn của các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt cơ chế một cửa với các lĩnh vực cấp phép của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường giao lưu, hợp tác với các cơ quan chức năng của Quảng Tây - Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại hai bên, tạo môi trường thuận lợi và định hướng cho doanh nghiệp hai nước triển khai hợp tác, phát huy hiệu quả cao nhất các mối quan hệ hợp tác song phương. Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.