Thành phố Thái Nguyên hướng tới đô thị xanh, văn minh hiện đại

11:58:40 AM | 26/6/2018


Sau 8 năm được công nhận là đô thị loại I, thành phố Thái Nguyên đang từng bước khẳng định được vai trò, vị thế “đầu tàu” của một đô thị trung tâm, tạo tiền đề quan trọng xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển trở thành thành phố xanh, văn minh hiện đại, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.

Là một trong những đô thị phát triển mạnh, một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Đông Bắc, Thái Nguyên được biết đến như thủ phủ của công nghiệp gang thép. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo hướng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá để xây dựng thành phố phát triển văn minh, hiện đại.Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn luôn được chú trọng. Thành phố chủ động rà soát, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung; lập quy hoạch tại các khu vực mới phát triển nhằm bố trí nguồn lực thực hiện. Đồng thời, có cơ chế phù hợp huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư vào các công trình giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, rác thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh công viên... Từ năm 2016, thành phố Thái Nguyên tập trung hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2035 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 20-12-2016. Theo đó, không gian đô thị thành phố Thái Nguyên được điều chỉnh, mở rộng về phía Đông và phía Bắc sông Cầu, có thêm 5 xã, thị trấn của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, nâng diện tích tự nhiên của thành phố từ 170,7 km2 lên 223,1 km2.

Tính riêng trong hai năm 2016-2017, tổng mức đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố đạt trên 43.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách bố trí trên 2.000 tỷ đồng, vốn nhà nước ngoài ngân sách trên 9.500 tỷ đồng, vốn của các nhà đầu tư trên 30.000 tỷ đồng, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đạt trên 100 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, rác thải và vệ sinh môi trường… đã và đang được triển khai thực hiện như: Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị được triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ODA vay từ Ngân hàng Thế giới; Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên; Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (nối trung tâm thành phố với Khu du lịch hồ Núi Cốc); Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông;... góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố.

Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, thành phố cũng thường xuyên quan tâm đến công tác nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Thành phố đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng những tuyến đường, tuyến phố văn minh. Đến nay, thành phố có trên 90% các tuyến đường chính và tuyến đường vào các khu dân cư được trải nhựa, 85% các tuyến đường dân sinh có điện chiếu sáng; nhà, ngõ đều được đánh số theo quy định; 100% các tuyến đường phố chính có cây xanh đô thị.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) và quy hoạch chung đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát các cơ chế, chính sách về khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn... góp phần xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại.