Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3)

11:08:03 PM | 21/8/2018

Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan được tổ chức tại thủ đô Port Moresby, Pa-pua Niu Ghi-nê (PNG) trong thời gian từ ngày 04 đến ngày 20/8/2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch SOM APEC 2018, Đại sứ Ivan Pomaleu. Hội nghị có sự tham dự của 21 thành viên APEC và các quan sát viên gồm: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (PECC) và Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).Trong khuôn khổ Hội nghị, PNG cũng tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như Đối thoại Cấp cao về Y tế và nền kinh tế, Hội nghị Quan chức cao cấp APEC về cải cách cơ cấu, cuộc họp các chuyên gia của nhóm Tầm nhìn APEC (AVG), các Hội nghị Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thương mại - Đầu tư, Ủy ban Ngân sách và Quản lý, Ủy ban SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật v.v. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị bao gồm đại diện các Bộ, ngành: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính...

Theo chương trình nghị sự, các SOM đã thảo luận tình hình triển khai các sáng kiến được thông qua năm 2017 (Khuôn khổ APEC về Thương mại điện tử xuyên biên giới, Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Chương trình hành động APEC về Phát triển bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội v.v.) và 03 ưu tiên của năm APEC PNG 2018.

Về Đẩy mạnh hội nhập khu vực và tăng cường kết nối: Các SOM đã thảo luận việc rà soát Mục tiêu Bô-go năm 2018; triển khai Tuyên bố Li-ma về hiện thực hóa Khu vực Thương mại tự do Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP); tiến trình thực thi Lộ trình Cạnh tranh Dịch vụ APEC (ASCR): cập nhật tiến độ xây dựng Bộ nguyên tắc không ràng buộc về Quy định trong nước đối với lĩnh vực dịch vụ và Chỉ số Đánh giá môi trường pháp lý trong thương mại dịch vụ APEC; thực thi Lộ trình Kinh tế mạng và kinh tế số APEC; tổng kết giữa kỳ việc triển khai Chương trình hành động Bô-ra-cay (BAA) về quốc tế hóa các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Về Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm thông qua Cải cách cơ cấu: Cho tới nay, APEC đã hoàn thành việc rà soát giữa kỳ Chương trình nghị sự APEC về Cải cách cơ cấu (RAASR) và đang trong quá trình hoàn tất Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) về RAASR năm 2018. Các nền kinh tế thành viên APEC cũng đã phối hợp xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo Chính sách kinh tế APEC 2018 về Cải cách cơ cấu và Cơ sở hạ tầng.

Về Tăng trưởng bao trùm và bền vững: Các SOM ghi nhận kết quả Hội nghị cấp cao APEC về Y tế và Nền kinh tế lần thứ 8, Đối thoại Chính sách SOM về Khai thác tăng trưởng trong ngành tài nguyên, Tuần lễ An ninh lương thực APEC.

Bên cạnh đó, các SOM cũng thảo luận về kết quả cuộc họp Nhóm Tầm nhìn APEC với nỗ lực thúc đẩy việc thảo luận, hình thành Tầm nhìn APEC sau năm 2020.

Hội nghị SOM 3 là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2018, sẽ được tổ chức tại PNG vào tháng 11 năm 2018.

Vụ Chính sách thương mại đa biên (MOIT)