Công bố chỉ số ICPI thủ tục thuế có chi phí tuân thủ thấp 2018

10:15:37 PM | 5/9/2018

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có thông cáo báo chí nêu rõ tiêu chí đánh giá trong báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) 2018 (Chỉ số APCI 2018) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đánh giá Chỉ số APCI 2018 dựa trên nền tảng phân tích những thành tựu cải cách TTHC của Chính phủ trong năm qua đối với 8 nhóm TTHC quan trọng đối với DN, gồm: khởi sự DN/đăng ký kinh doanh; thuế; đầu tư; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; hải quan; đất đai; môi trường; xây dựng, qua đó, đánh giá chi phí thực tế mà DN và tổ chức phải chi trả để thực hiện TTHC theo quy định hiện hành, xác định dư địa để tiếp tục cải cách cho các nhóm TTHC này.Cụ thể, Chỉ số APCI phản ánh hai loại chi phí chủ yếu mà DN sẽ phải trả khi thực hiện TTHC là chi phí thời gian cần thiết của mỗi DN kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về TTHC cho đến khi hoàn tất việc thực hiện TTHC theo quy định hiện hành và chi phí trực tiếp mà DN đã phải chi trả bằng tiền trong suốt quá trình thực hiện TTHC để nhận được kết quả của TTHC. Theo định nghĩa của APCI, một TTHC hoặc nhóm TTHC có chi phí tuân thủ thấp được coi là TTHC có chất lượng tốt.
 
Nhóm TTHC liên quan đến thuế được đánh giá gồm: hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với DN; khai quyết toán thuế TNDN; khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, qua đánh giá, TTHC thuế là nhóm có thứ hạng cao nhất (chi phí tuân thủ thấp nhất) trong 8 nhóm TTHC được khảo sát. Theo kết quả khảo sát DN cho thấy chi phí tuân thủ (CPTT) trung bình của nhóm TTHC thuế thấp nhất (khoảng 73,7 nghìn đồng) và chỉ tương đương với 0,58% CPTT trung bình của 8 nhóm TTHC được khảo sát (khoảng 12,7 triệu đồng) và tương đương 0,1% CPTT trung bình của nhóm có CPTT cao nhất là nhóm TTHC xây dựng (khoảng 64,1 triệu đồng).
 
Thời gian thực hiện TTHC thuế trung bình là 2,9 giờ, chỉ bằng 1,3% thời gian thực hiện TTHC môi trường (218,4 giờ) và bằng 4,6% thời gian trung bình của các TTHC trong các lĩnh vực (63,3 giờ).
 
Chi phí trực tiếp của TTHC thuế được các DN đánh giá là không có hoặc không đáng kể nhờ việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet. CPTT của TTHC thuế đạt được kết quả như trên là nhờ vào các hoạt động: hiện đại hóa ngành thuế thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về TTHC cho người nộp thuế; Đồng thời, từ năm 2011, ngành thuế đã xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 (Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), trong đó, cải cách TTHC thuế phải đạt ít nhất 95% hồ sơ khai thuế của DN được nộp qua mạng, xử lý hồ sơ trực tuyến đạt mức độ 4. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng là một trong những ngành sớm chủ động thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của DN đối với cải cách TTHC để nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của TTHC thuế đối với hoạt động của DN, từ đó sửa đổi, bổ sung, cải cách TTHC thuế cho phù hợp.
 
Đại diện Tổng cục Thuế cho biết để tiếp tục cắt giảm CPTT khi thực hiện các TTHC thuế, ngành thuế đang tiếp tục rà soát, đánh giá các công việc, các thủ tục vẫn còn có thể cải cách, tạo thuận lợi cho DN, cụ thể, qua phân tích, trong TTHC thuế có 5 bước thực hiện gồm: tìm hiểu thông tin; chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ; chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; nhận kết quả thì bước tìm hiểu thông tin và chuẩn bị hồ sơ là 2 bước chiếm nhiều thời gian nhất. Do đó ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC thuế, bao gồm việc hướng dẫn sử dụng và tư vấn xử lý tình huống khi thực hiện TTHC trực tuyến để có thể giảm được thời gian tại các bước tìm hiểu thông tin, chuẩn bị, chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ. Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet được nhanh chóng, thông suốt, từ đó cắt giảm được thời gian trong bước nộp hồ sơ và nhận kết quả.

 APCI 2018 là thành tựu cải cách của ngành thuế đã được đánh giá, ghi nhận bằng những con số thực tế, đó chính là chi phí DN phải thực sự bỏ ra để thực hiện thực hiện TTHC thuế là thấp nhất trong nhóm các TTHC quan trọng đối với DN. Những cải cách mà ngành thuế đã làm được là bài học thực tiễn tốt để từ đó ngành thuế tiếp tục cải cách các TTHC cho phù hợp và ngày càng tạo thuận lợi hơn cho người dân và Doanh  nghiệp.

Thanh Nga