Thúc đẩy phát triển du lịch địa phương

14:31:01 | 18/7/2019

Sự quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị quyết tâm phát triển du lịch Hà Giang thành ngành kinh tế mũi nhọn thể hiện ở việc ban hành các đề án, kế hoạch, chính sách quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển.

Trong năm vừa qua, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xếp hạng 03 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, 03 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh đã thực hiện phục dựng, bảo tồn một số lễ hội của các dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp về quản lý các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được các cấp công nhận. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tham mưu Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt các hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Bộ VHTTDL xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2018 cho các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra đã tổ chức và phối hợp tổ chức triển lãm 04 chuyên đề, mở cửa Nhà trưng bày được 443 buổi, thu hút 13.500 lượt người đến thăm quan.

Ngành du lịch Hà Giang thường xuyên duy trì cập nhật các thông tin quảng bá về đất và người Hà Giang trên các phương tiện thông tin phục vụ du khách. Tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến du lịch. Chủ động phối hợp với các sở, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2016/ NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với Ủy ban phát triển du lịch tỉnh Vân Nam tại Thành phố Côn Minh (Trung Quốc). Tổ chức đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam – châu Văn Sơn (Trung Quốc) sang khảo sát sản phẩm du lịch và Hội đàm tại tỉnh Hà Giang. Xây dựng chương trình hợp tác với Tổng công ty hàng không và đường sắt Việt Nam về quảng bá sản phẩm du lịch Hà Giang trên các chuyến bay, chuyến tàu. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Triển khai thực hiện các khuyến nghị của đoàn khảo sát tiền thẩm định tái đánh giá CVĐC. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức đón đoàn chuyên gia UNESCO đến tái thẩm định tư cách mạng lưới CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn.

Năm 2018, khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 1.100.000 lượt, tăng 10% so với năm 2017, tổng thu đạt 1.150 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Hà Giang, đến năm 2020 du lịch đón 1,5 triệu lượt khách, ngành VHTTDL tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả Chương trình số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 331 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Hà Giang; các quy hoạch về phát triển tổng thể du lịch tỉnh Hà Giang; Quy hoạch bảo tồn và phát triển công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Quy hoạch phát triển khu du lịch trọng điểm quốc gia Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn, kiến trúc truyền thống làng, bản, nhà ở; các phong tục tập quán sinh hoạt, sản xuất mang tính đặc trưng của các dân tộc để phục vụ du khách tham quan, khám phá, trải nghiệm, nghiên cứu…

Hoài Nam