Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực, sáng tạo cải thiện môi trường kinh doanh

9:29:33 AM | 29/10/2019

Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến năm 2015, Bắc Ninh đã tập trung thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp và lan tỏa thương hiệu về sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Hiện nay, Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nên tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển đô thị; từng bước lan tỏa thương hiệu về một thành phố Bắc Ninh năng động, thông minh, hội nhập gắn với sinh thái và giàu bản sắc.

Trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sau nhiều năm nỗ lực thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh đã vươn lên thành tỉnh công nghiệp; năm 2018 có 16 chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,2% cả nước; giá trị xuất khẩu đạt 34,85 tỷ USD, đứng thứ 2, chiếm 14,7% cả nước; quy mô GRDP đứng thứ 7, chiếm 3,4% cả nước; thu ngân sách đạt 28.104 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước; có 1.310 dự án FDI, đứng thứ 6 cả nước về vốn đăng ký... Một điểm nhấn phát triển những năm qua là Bắc Ninh đã trở thành điểm tập kết nhiều dự án FDI lớn, tạo động lực cho phát triển công nghiệp và nền kinh tế, gia tăng quy mô về thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiến tạo xu hướng phát triển mới về kinh tế đô thị.

Song việc thu hút nhiều dự án đầu tư lớn trong thời gian ngắn dẫn đến tạo áp lực về hệ thống kết cấu hạ tầng và các vấn đề xã hội. Sự phát triển “nóng” của Bắc Ninh trong những năm qua cũng nảy sinh nhiều tồn tại: Cơ sở hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển kinh tế, giao thông ùn tắc, an ninh trật tự phức tạp, nhất là địa bàn có khu công nghiệp; quá tải dịch vụ công thiết yếu như y tế, trường học, nước sạch, dịch vụ vui chơi giải trí, thiếu nhà ở xã hội... Để khắc phục phải có những giải pháp căn cơ, đồng bộ và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, việc xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là mục tiêu nhưng cũng là giải pháp tổng thể, tốt nhất để khắc phục hạn chế trên.

Theo các Đồ án và quy hoạch đã được các cấp ngành phê duyệt cũng như Đề án khoa học Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức, theo mô hình đô thị thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, xanh, sạch đẹp, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng đất Kinh Bắc

Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng, công nghiệp và logistic chất lượng cao; trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hóa, đào tạo - nghiên cứu khoa học của vùng Thủ đô, vùng kinh tế Bắc Bộ và cả nước, có ý nghĩa quốc tế; trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô Hà Nội, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tạo động lực mới trong thu hút đầu tư

Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh có nhiều sáng kiến được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao như Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện; đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa; mô hình Bác sĩ doanh nghiệp; công bố Chỉ số DDCI (Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh); những sáng kiến còn được các tỉnh khác quan tâm và học tập kinh nghiệm.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI) phân tích môi trường kinh doanh tỉnh Bắc Ninh qua kết quả điều tra PCI như sau: Năm 2018, Bắc Ninh đứng thứ 15 cả nước về chỉ số PCI với 64,50 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng tốt. Tính riêng trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, Bắc Ninh đứng thứ 4 sau Quảng Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Điểm sáng trong cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh năm 2018 là UBND tỉnh được đánh giá linh hoạt, sáng tạo hơn trong điều hành, tăng 12 bậc; doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, tăng 15 bậc; hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính có chiều hướng cải thiện, tăng 7 bậc; chất lượng đào tạo lao động tăng 1 bậc; hệ thống thiết chế pháp lý tại địa phương được đánh giá cao, tăng 12 bậc.

Trong nhiều năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể theo hướng gia tăng về chất lượng, đi vào chiều sâu.

Song Bắc Ninh cũng cần phải lưu ý hơn tới những vấn đề mà doanh nghiệp kỳ vọng vào lãnh đạo tỉnh như: Giảm gánh nặng chi phí không chính thức; tiếp cận đất đai cần thuận lợi hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch thông tin; chú trọng cải thiện hơn nữa chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực kinh doanh.

Để cải thiện chỉ số PCI năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh cần rà soát lại môi trường kinh doanh; tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp ở nhiều cấp độ; xây dựng chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp; các cơ quan chính quyền địa phương cần công khai minh bạch thông tin trên website, đặc biệt là đăng tải đầy đủ các thông tin như quy hoạch, kế hoạch phát triển, các dự án đầu tư công, đấu thầu; kiểm soát các hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn, kể cả các cuộc thanh kiểm tra của cơ quan Trung ương…

Bắc Ninh cũng cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số giảm điểm; trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng; thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực; công khai minh bạch trong việc tiếp nhận thông tin, kiểm tra giám sát quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đó, các đơn vị nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa công cụ quản lý, điều hành theo kiến trúc tổng thể về chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh. Nâng cao năng lực cán bộ, thu hút các nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Tích cực giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sau đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo giải quyết những vướng mắc triệt để, thực hiện văn hóa công sở trong ứng xử với doanh nghiệp và nhân dân.