Thúc đẩy nền kinh tế chia sẻ

11:26:53 AM | 29/10/2019

 

Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019. Mục tiêu của Đề án là tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế số.

Trong Đề án phân công thực hiện 31 nhiệm vụ của Thủ tướng đến 16 cơ quan cấp bộ/ngang bộ bao gồm tương đối đầy đủ các loại hình kinh tế chia sẻ mới nổi trên thị trường

Mục tiêu của Đề án là đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp nền tảng; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

Đề án ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện công nghệ số trên thế giới phát triển với tốc độ rất nhanh; không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế. Đề án đã tính kỹ đến cơ chế Sandbox để thử nghiệm các mô hình mới giao cho Bộ Khoa học & Công nghệ đề xuất để không hạn chế các lĩnh vực mà kinh tế chia sẻ có thể vươn tới. Điều này được đánh giá mang lại điểm cộng (+) cho Đề án.

Theo Đề án, quản lý Nhà nước sẽ đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi tư duy, cách thức quản lý Nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp, địa phương, người dân về mô hình kinh tế chia sẻ.

Thông qua việc thực hiện, Đề án sẽ tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh; thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới cho việc triển khai, ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ...

Định hướng giải pháp quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ gồm: Nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo Quyết định 999/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối điều phối theo dõi và phối hợp giữa các bộ, ngành. Các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp,… phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

Kinh tế chia sẻ còn khá mới, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Ngay cả các nước phát triển cũng chưa có quá nhiều thời gian để phát triển mô hình này. Có thể nói, Uber, Grab, Traveloka... chỉ là những cánh chim đầu đàn của ngành kinh tế chia sẻ trên phạm vi thế giới. Vẫn còn nhiều ý tưởng và thị trường sản phẩm còn trống cho nền kinh tế này. Quyết định 999/QĐ-TTg của Chính phủ Việt Nam được đánh giá là  đã “Mở toang cánh cửa về mô hình và sự chấp nhận”, sẽ tạo nên một làn sóng hứng khởi, đặc biệt đối với các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp sáng tạo (startup) và doanh nghiệp công nghệ hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ.

Nguyễn Thanh