Diễn tập thực chiến an toàn thông tin đối với lĩnh vực Ngân hàng

16:19:55 | 12/11/2019

Mới đây, tại Hà Nội, Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin (Ngân hàng nhà nước) tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của ngành Tài chính-Ngân hàng.

Quá trình diễn tập sẽ sử dụng hệ thống thao trường điện tử CyberField. Đây là hệ thống giả lập, mô phỏng môi trường mạng các hệ thống thông tin vận hành trong thực tế.

Các đội tham gia sẽ thực hiện diễn tập trực tiếp trên hệ thống thao trường điện tử CyberField của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).  Kịch bản tấn công được mô phỏng các kỹ thuật thực tế dựa trên các nhóm APT đang có các hoạt động tấn công vào các ngân hàng Việt Nam.

Với thông điệp “Đưa diễn tập an toàn thông tin vào thực chất thông qua diễn tập thực chiến”, cuộc diễn tập này có chủ đề “Chủ động tìm kiếm, phát hiện sớm tấn công chủ đích (APT) đối với khối tài chính, ngân hàng bằng phương pháp Threat Hunting”. Cuộc diễn tập được triển khai trên quy mô lớn tại hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 38 ngân hàng với hơn 100 cán bộ, chuyên gia chuyên trách trực tiếp đảm bảo an toàn thông tin tại các ngân hàng tham gia.   

Thu Hà