Tạo động lực phát triển và gia tăng sức hút đầu tư vào các KCN

3:00:46 PM | 17/3/2020

Với hướng đi riêng cùng nỗ lực cải cách không ngừng, thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước đã dần tin tưởng chọn các KCN trên địa bàn làm cứ điểm để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh…Cùng tìm hiểu thêm thông qua nội dung trao đổi với ông Lý Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) các KCN tỉnh Sóc Trăng. Công Luận thực hiện.

Xin ông cho biết thực trạng phát triển và kết quả thu hút đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay?

Trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Sóc Trăng có 5 KCN gồm KCN An Nghiệp (huyện Châu Thành và Tp.Sóc Trăng) 243 ha; KCN Trần Đề (huyện Trần Đề) 160 ha; KCN Đại Ngãi (huyện Long Phú) 200 ha; KCN Sông Hậu (huyện Kế Sách) 286 ha và KCN Mỹ Thanh (TX.Vĩnh Châu) 217 ha.

Bằng vốn ngân sách nhà nước, tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa KCN An Nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2006. Đồng thời công bố, kêu gọi đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 4 KCN còn lại bằng nguồn vốn tư nhân. Đến nay, KCN Trần Đề (do Công ty CP Bê tông Hà Thanh đề xuất đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Các KCN Sông Hậu, Đại Ngãi và Mỹ Thanh cũng đang được một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đăng ký và lập hồ sơ đề xuất đầu tư.

 Theo đánh giá chung, công cuộc đầu tư phát triển các KCN của tỉnh thời gian qua còn chậm do chịu sự ảnh hưởng, tác động của suy thoái kinh tế thế giới cũng như do cơ chế, chính sách thu hút đầu tư chưa thật sự phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên dù chỉ với 1 KCN được thành lập và hoạt động từ năm 2006 đến nay song đã có những đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp địa phương với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân (giá so sánh 2010) giai đoạn 2010-2020 là 24,07% (giai đoạn 2010 - 2015 là 25,38%, giai đoạn 2016-2020 là 4,6%). Giá trị sản xuất bình quân hằng năm của KCN giai đoạn 2016-2020 khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% - 41% tổng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương.

Nhằm tạo động lực phát triển và gia tăng sức hút đầu tư, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng tại các KCN được tỉnh quan tâm triển khai ra sao?

Trên cơ sở các KCN của Sóc Trăng đã có trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020, tỉnh quan tâm thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về thủ tục hành chính, đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN... để thu hút nhanh các dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN trong thời gian tới.

Mặc khác, tỉnh cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung để tích hợp vào quy hoạch phát triển KT - XH thời kỳ 2021-2030 của tỉnh các KCN, KCX, KKT được bố trí tại những địa điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng liên kết phát triển cao. Một yếu tố đặc biệt quan trọng, tác động lớn đến việc thúc đẩy đầu tư phát triển các KCN là giao thông, đặc biệt là hàng hải. Vì vậy, tỉnh rất quan tâm, mong muốn Chính phủ sớm bổ sung quy hoạch và có chủ trương đầu tư xây dựng Cảng biển nước sâu Trần Đề. Việc hình thành cảng biển này sẽ là một bước ngoặt lớn cho việc thúc đẩy đầu tư phát triển KT - XH của vùng Tây Nam bộ nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn, thời gian qua BQL các KCN tỉnh Sóc Trăng đã có những nỗ lực cụ thể nào?

Thời gian qua và nhất là gần đây, BQL đã chủ động tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh đến năm 2020; phối hợp các Sở ngành, địa phương tổ chức khảo sát, nghiên cứu và xây dựng Chương trình đầu tư phát triển các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH của tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Bên cạnh đó Ban còn chủ động phối hợp các ngành hữu quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN, tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký, triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng KCN, đầu tư sản xuất kinh doanh vào KCN; kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện cần thiết và thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

Với các nỗ lực trên của BQL các KCN, chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, việc thu hút các dự án đầu tư hạ tầng KCN và dự án sản xuất - kinh doanh vào KCN có sự chuyển biến tích cực hơn nhiều so với trước đây. Các dự án hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đến nay đều có các nhà đầu tư đăng ký đầu tư, trong đó KCN Trần Đề có quy mô 160 ha, tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng sẽ được triển khai thực hiện ngay sau khi có quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Còn đối với KCN An Nghiệp (do nhà nước đầu tư), đến nay đã thu hút 59 dự án với tổng vốn đăng ký 5.807,25 tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 1.684,81 tỷ đồng); số vốn đầu tư đã thực hiện 3.974,69 tỷ đồng (vốn FDI 954,49 tỷ đồng), đạt 68,44% tổng vốn đăng ký đầu tư; tỷ lệ lấp đầy đạt 97%.

Trong năm 2020 này, thu hút đầu tư vào các KCN Sóc Trăng phấn đấu đạt những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể nào?

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 -2020 và để góp phần hoàn thành kế hoạch của tỉnh, BQL đã xây dựng và phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra thông qua việc tiếp tục thu hút các dự án đầu tư SXKD vào KCN An Nghiệp, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; hỗ trợ doanh nghiệp KCN đẩy mạnh sản xuất, đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 12.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu trên 560 triệu USD; triển khai xây dựng hạ tầng KCN Trần Đề, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư hạ tầng KCN Sông Hậu (huyện Kế Sách), KCN Đại Ngãi (huyện Long Phú); triển khai xây dựng khu nhà ở công nhân - dịch vụ  KCN An Nghiệp; phối hợp ngành chức năng tổ chức đào tạo, dậy nghề và cung ứng lao động cho KCN. 

 Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum