Phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số

14:14:10 | 27/3/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có Chỉ thị số 16/CT-BTTTT  phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.

Đây là Chỉ thị thứ hai mà Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành cùng vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp cuộc sống tiếp diễn bình thường và thúc đẩy phát triển CNTT, chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo toàn ngành "đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo" thực hiện 10 nhiệm vụ như: Toàn ngành phát triển môi trường làm việc số phục vụ nhu cầu công việc. Trong đó chú trọng phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số tạo lập môi trường làm việc số để thiết lập, duy trì môi trường làm việc liên tục, mọi lúc, mọi nơi. Ban đầu ưu tiên phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ thuộc các nhóm: Họp, hội nghị trực tuyến; văn phòng làm việc trực tuyến; quản trị số; công cụ giao tiếp số.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đặt ra các yêu cầu phát triển nền tảng số cung cấp dịch vụ vận chuyển, phát triển hệ thống nhà máy thông minh phục vụ sản xuất, phát triển các nền tảng thanh toán số, phát triển các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và phát triển cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số, tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thu Hà (Vietnam Business Forum)