Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long: Chủ động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

10:46:37 AM | 22/12/2020

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình (BQLDA) giao thông tỉnh Vĩnh Long được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên hoàn.

Giai đoạn 2016 - 2020, BQLDA Giao thông được giao nhiệm vụ thực hiện 16 dự án giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng; trong đó bao gồm các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang, một số dự án hoàn thành và một số dự án phải chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025. Tiến độ thực hiện hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra; trong đó có một số dự án huyết mạch và mang tính trọng điểm như: ĐT. 902, 908, 910, 907, đường Võ Văn Kiệt... Các dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần liên kết các vùng kinh tế của các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được gần hơn, từ đó sẽ giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy giao thương hàng hóa. Đặc biệt, dự án ĐT.902 đi qua cụm - tuyến công nghiệp Cổ Chiên đã đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đầu tư và thu hút các nhà đầu tư mới vào cụm - tuyến công nghiệp này.

Theo ghi nhận của Phó Giám đốc BQLDA Giao thông – ông Nguyễn Minh Khoa, trong giai đoạn 2016 – 2020, Ban luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao và kế hoạch đề ra, trong đó kết quả nổi trội của Ban là hàng năm đều đạt tỷ lệ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các dự án hoàn thành đưa vào phục vụ đời sống dân sinh đều đạt yêu cầu thiết kế, đảm bảo về chất lượng cũng như tiến độ thi công. Để có được thành công này, BQLDA Giao thông luôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ lập dự án theo đúng kế hoạch đề ra, hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình đang thi công theo đúng hợp đồng đã ký. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra các dự án từ khâu lập dự án cho đến thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; kết hợp với công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán, tăng cường công tác giám sát để đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư, hoàn thiện đầy đủ thủ tục giải ngân các dự án khi có đủ điều kiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải; được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ thực hiện đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh các mặt thuận lợi, BQLDA Giao thông cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; trong đó khó khăn lớn nhất là mặt bằng phục vụ thi công công trình (đa số giải phóng sạch mặt bằng mất rất nhiều thời gian), khó khăn về vốn (bố trí không đủ để giải ngân theo tiến độ thi công). Để vượt qua những trở ngại này, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình thi công các dự án, BQLDA Giao thông luôn chủ động tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp với các tổ chức của chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để họ nắm bắt các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó giảm bớt các khiếu nại; báo cáo và đề xuất kịp thời đến các cấp thẩm quyền các đề nghị của người dân nằm ngoài quy định và thẩm quyền giải quyết. Đối với các dự án thiếu vốn, BQLDA Giao thông thường xuyên rà soát để đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh vốn nội bộ từ các dự án thừa vốn sang; chủ động báo cáo đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét bổ sung vốn từ các nguồn kết dư của tỉnh; đồng thời tích cực vận động nhà thầu thi công ứng vốn trước để thi công hoàn thành các dự án khi khối lượng còn không lớn.

Ông Khoa cho biết, hiện nay, Vĩnh Long đang nằm trong danh sách trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư của cả nước với rất nhiều dự án trong và ngoài nước. Đây sẽ là bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong thời gian tới; đồng thời cũng là động lực để các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh nói chung -  BQLDA Giao thông nói riêng đưa ra được những chiến lược, giải pháp hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Trước mắt trong giai đoạn 2021 - 2025, BQLDA Giao thông sẽ chú trọng phát huy những mặt tích cực đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại trong thời gian qua; chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, cái hay để áp dụng cho thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả hơn. Đảm bảo các dự án hoàn thành đưa vào phục vụ đời sống dân sinh đều đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn và tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Ngoài ra Ban cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ và thực hiện kịp thời các dự án giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 đúng theo kế hoạch vốn được giao cũng như thực hiện hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang, quyết toán các dự án hoàn thành...

Nguồn: Vietnam Business Forum