Hơn 200 nghìn tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

09:24:58 | 25/3/2011

Tính đến nay, Khu kinh tế Dung Quất (KKT) đã cấp phép đầu tư cho 115 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 200 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) chiếm 57%.

Đến nay đã có 60 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 53 dự án đang được triển khai xây dựng.

Theo tin từ Ban quản lý KKT Dung Quất, trong 3 tháng đầu năm, KKT đã thu hút đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án, với tổng vốn đầu tư 44,5 tỷ đồng.

Theo định hướng thu hút đầu tư năm 2011 và những năm tiếp theo, KKT Dung Quất ưu tiên thu hút dự án thuộc các lĩnh vực lọc hóa dầu, nhiệt điện, trung tâm trung chuyển dầu khí, các dự án công nghiệp phụ trợ, cơ khí, các dự án nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao, dịch vụ hạ tầng phục vụ khu đô thị Vạn Tường, đáp ứng cho việc mở rộng khu kinh tế lên 45.000 ha.

P.V