Ngành bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều

2:11:55 PM | 8/1/2021

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6% so với năm 2019).

Năng lực tài chính ngày càng vững mạnh

Ngành bảo hiểm tiếp tục là “tấm lá chắn” vững chắc cho nền kinh tế - xã hội. Hàng năm, ngành bảo hiểm đã chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng tiền bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho các cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro, góp phần ổn định ngân sách nhà nước.

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm đã có 69 DN bao gồm 31 DN bảo hiểm phi nhân thọ, 1 chi nhánh DN bảo hiểm nước ngoài và 18 DN bảo hiểm nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm, 17 DN môi giới bảo hiểm. Doanh thu thị trường bảo hiểm luôn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm từ 2016 đến 2020 ở mức khoảng 22%, trong đó thị trường BH phi nhân thọ tăng trưởng trung bình 13%, thị trường BH nhân thọ tăng trưởng trung bình 28%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và được khách hàng tin cậy trước những rủi ro. Theo số liệu thống kê, chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020 ước đạt 48.223 tỷ đồng (tăng 11,4% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.108 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng (tăng 10%).

Đáng chú ý, năng lực tài chính của các DNBH ngày càng phát triển vững mạnh. Nếu như năm 2015, tổng tài sản các DNBH đạt là 202.558 tỷ đồng, tổng dự phòng nghiệp vụ 119.540 tỷ đồng thì đến năm 2020, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 552.403 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ 2019), tăng gần 3 lần so với năm 2015. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 95.949 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng (tăng 23,3% so với năm 2019). Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm toàn thị trường vẫn duy trì ở mức tăng cao, ước đạt 355.240 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.125 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 328.115 tỷ đồng (tăng 22,6%).

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 113.523 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.035 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng (tăng 25,2%).

Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành bảo hiểm đã tạo ra nguồn vốn trung và dài hạn đầu tư trở lại nền kinh tế. Nếu như năm 2015, các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế 160.466 tỷ đồng thì đến năm 2020, các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế xã hội với giá trị ước đạt 460.457 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 51.308 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 409.149 tỷ đồng, qua đó tạo công ăn việc làm cho hơn 1 triệu người lao động (bao gồm cán bộ nhân viên và đại lý BH).

Hoạt động môi giới BH cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Số DN môi giới BH tăng từ 12 DN năm 2015 đến 15 DN năm 2020; tổng số phí BH thu xếp qua môi giới tăng trưởng đều qua các năm.

Quy mô vẫn nhỏ so với tiềm năng

Thị trường bảo hiểm là công cụ hữu ích bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư. Cho đến nay, bảo hiểm đã và đang bảo vệ cho hầu hết tất cả các loại hình tài sản của mọi thành phần và ngành nghề kinh tế với nhiều loại hình bảo hiểm đa dạng như: bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản...

Thống kê của các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy, có khoảng 80% các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kinh tế lớn của Nhà nước đã được các doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ về mặt tài chính trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm mà không cần phải sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện chính sách tài khóa.

Tuy vậy, thị trường bảo hiểm Việt Nam dù tăng trưởng cao, ổn định nhưng quy mô vẫn còn nhỏ so với tiềm năng. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP hiện nay mới chỉ đạt mức 3,07%, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN (3,35%), châu Á (5,37%) và mức trung bình thế giới (6,3%). Đặc biệt, một số lĩnh vực tiềm năng như: bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công ... vẫn chưa được khai thác hết.

Bởi vậy, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng chờ khai phá. Được biết, một số chính sách bảo hiểm thiên tai đang được triển khai nghiên cứu xây dựng, điều này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực hiện chiến lược quốc gia về biến đối khí hậu...

Quỳnh Chi (Vietnam Business Forum)