APCI 2020: Dư địa cải cách thủ tục hành chính còn lớn

09:51:12 | 18/3/2021

APCI 2020 phản ánh những cải cách bền bỉ, quyết liệt của Chính phủ hướng tới doanh nghiệp. Song đồng thời cũng cho thấy còn nhiều dư dịa để cải thiện.

Tại họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020), Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dư địa cải cách thủ tục hành chính còn lớn.


Họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020)

Quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Doanh nghiệp và người dân vẫn phải chịu chi phí thủ tục lớn, mất rất nhiều thời gian dù chúng ta đã cải cách nhiều nhưng vẫn còn nơi này nơi khác có kêu ca, phàn nàn của người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng khẳng định cải cách là liên tục, gồm nhiều người và phải có áp lực từ trên xuống. Bộ trưởng cho biết, APCI cho thấy bức tranh sinh động về trải nghiệm của doanh nghiệp trong sử dụng 9 dịch vụ công lớn gồm Đầu tư; Giao dịch thương mại qua biên giới; Khởi sự doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; Môi trường; Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Đất đai; Xây dựng; Thuế và Kiểm tra chuyên ngành.

Kết quả ghi nhận được từ chính những nhóm thủ tục hành chính này phần nào phản ánh môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua, bởi đây cũng chính là các thủ tục hành chính đã và đang được các tổ chức quốc tế lựa chọn để đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia (Chỉ số Doing Business của Ngân hàng Thế giới) và năng lực cạnh tranh quốc gia (Chỉ số về năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn Kinh tế thế giới - World Economic Forum).

Đồng quan điểm, ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án USAID LinkSME đánh giá cao các biện pháp sáng kiến trong việc thúc đẩy cải cách hành chính tại Việt Nam. APCI giúp Chính phủ nhận rõ hơn, đồng thời nhận ra sự cân bằng trong điều chỉnh cải cách nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, giúp cải thiện hơn 2018 và 2019 thể hiện nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng APCI 2020 cũng cho thấy còn nhiều dư dịa để cải thiện. 

Ở góc độ điều hành chung, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng nêu 4 bài học cải cách. Thứ nhất, cải thiện thủ tục hành chính trên Chính phủ điện tử không còn là ưu tiên cần cân nhắc mà là nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các Bộ ngành địa phương.

“Những nền tảng ban đầu về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã được thực hiện. Thay vì trước đây gửi văn bản bằng giấy chúng ta đã có trục liên thông văn bản quốc gia từ 12/3/2019 để tất cả văn bản được online, liên thông. Cùng với đó, từ 8 nhóm dịch vụ đến nay đã có 2829 dịch vụ trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, chiếm 40% dịch vụ công được tái quy trình và đưa lên cổng, giúp người dân và doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính cũng có thể thực hiện”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

APCI 2019 và APCI 2020 đều cho thấy những nhóm thủ tục hành chính có điểm APCI cao và có những tiến bộ đáng kể qua các năm là nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp cũng như giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. Thành công ban đầu của Cổng Dịch vụ công quốc gia càng minh chứng cho điều đó.


Người dân đánh giá sự hài lòng về giải quyết TTHC ở UBND Quận 12.

Đây là xu hướng rất được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hạn chế được tiêu cực, nhũng nhiễu và rủi ro về tình huống bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh thường phát sinh ở phương thức truyền thống.

Thứ hai, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh phải đẩy mạnh giảm chi phí bao gồm chi phí chính thức và chi phí không chính thức. 

Thứ ba, qua 3 năm, APCI cho thấy 1 phương thức thành công của 1 số nhóm như thuế, đầu tư…do đã thực hiện chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Minh chứng, Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP về vấn đề an toàn thực phẩm, chúng ta đã cắt giảm được 95% thủ tục hành chính, thực hiện hậu kiểm thay vì tiền kiểm, phân luồng xanh vàng đỏ... có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Riêng Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã giúp tiết kiệm 3.500 tỷ đồng, các cơ quan nhà nước chuyên tâm vào xây dựng thể chế. Điều này chứng tỏ chúng ta cải cách nhưng vẫn đảm bảo thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật”, Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, theo Bộ trưởng, trong đánh giá này chúng ta đã có sự chủ động giao trách nhiệm và quyền hạn cho doanh nghiệp. Thay vì cơ quan đi tìm lỗi của doanh nghiệp thì nay các doanh nghiệp chủ động công bố quy chuẩn tiêu chuẩn, doanh nghiệp mong muốn các quy phạm pháp luật cần rõ ràng thống nhất và có thể dự đoán được để doanh nghiệp có thể tự kiểm soát và báo cáo. 

Thứ tư, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, APCI thể hiện nền hành chính công lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Song song thay đổi từ thái độ công vụ sang thái độ phục vụ công vụ.

Nguồn: DDDN