Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tạo đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử

1:57:18 PM | 2/4/2021

Ngành thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái đang ngày càng cho thấy vị thế, vai trò quan trọng, có đóng góp lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Dấu ấn trong xây dựng chính quyền điện tử

Những năm qua ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai nhiều Đề án quan trọng trong các lĩnh vực đặc biệt, “câu chuyện về Chính quyền điện tử (CQĐT) và sự phát triển của tỉnh” mới là câu chuyện nóng nhất và tạo nên dấu ấn, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 phù hợp với định hướng, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở đã tham mưu tỉnh đầu tư hạ tầng băng thông rộng, kết nối internet các cơ quan nhà nước, các khu vực trọng yếu, bệnh viện, trường học. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã đều được kết nối mạng nội bộ và mạng internet tốc độ cao. Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai với 399 điểm kết nối.

Với nỗ lực của ngành trong việc ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, CCHC, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, kiến trúc CQĐT tỉnh, kiến trúc đô thị thông minh (ICT), qua đó đã thực hiện đầu tư các dự án xây dựng CQĐT, đô thị thông minh một cách bài bản, tổng thể đảm bảo được quy mô và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Minh chứng cụ thể là Sở đã sớm triển khai hiệu quả phần mềm quản lý trong các cơ quan Nhà nước, xây dựng mô hình một cửa liên thông từ tỉnh tới xã, tiến hành xây dựng Đô thị thông minh với nhiều điều kiện tiện ích không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân. Trong những tháng cuối năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt khung kiến trúc CQĐT tỉnh Yên Bái phiên bản 2.0 thay thế cho phiến bản 1.0; phê duyệt kế hoạch duy trì và phát triển hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp tỉnh, huyện, xã.. Đây là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và góp phần đặc biệt quan trọng trọng việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Ông Nguyễn Quốc Chiến – Phó Giám Đốc sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh về việc ban hành các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông, hạ tầng số đồng bộ phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Bưu chính sẽ là cánh tay nối dài của cơ quan nhà nước các cấp trong thực hiện Chính quyền điện tử nhằm mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp.

 Phát triển hệ thống báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện. Báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại và nâng cao chất lượng nội dung thông tin cơ sở. Ứng dụng, đổi mới công nghệ, kết hợp các loại hình thông tin, truyền thông nhằm thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền.

Với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành một tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Yên Bái đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển CNTT – TT trên mọi mặt của đời sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quảng bá đưa Yên Bái trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum