Sơ kết Chương trình Khoa học Công nghệ nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

3:37:33 PM | 26/4/2021

Tại Phú - Quốc trong 2 ngày 26 và 27/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất khung chương trình giai đoạn 2021 – 2025, Hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đầy Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm năm 2011, được chia thành 02 giai đoạn: (1) Giai đoạn 1: Từ năm 2011 đến hết năm 2015: (2) Giai đoạn 2: Từ năm 2016 đến năm 2020. Theo đó, giai đoạn I đã đươc tổng kết ngày 06/8/2018 tại Vĩnh Phúc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với kết quả thực hiện được đánh giá cao. Bước sang giai đoạn 2, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM đã được rà soát lại theo hướng chuyên sâu hơn, tâp trung giải quyết các tồn tại và thách thức của Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Theo ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình đã giới thiệu, chuyển giao vào sản xuất các quy trình, giải pháp công nghệ, xây dựng hơn 60 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị.

Các đề tài, dự án đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn cán bộ kỹ thuật địa phương và nông dân; tham gia đào tạo 34 nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học. Các kết quả nghiên cứu đã đóng góp kịp thời cho Trung ương Đảng tổng kết 1 số vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới; tổng kết Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2019.

Hội chợ OCOP với chủ đề "Hương sắc miền Tây" tại TP. Phú Quốc cũng được khai mạc nhằm khảo sát chủ thể OCOP và giới thiệu ẩm thực, đặc sản, du lịch Đồng Tháp và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như giới thiệu đến các đại biểu, khách mời tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ rừng tại Phú Quốc.

Liên Bùi (Vietnam Business Forum)