Cục Hải quan TP.HCM thành lập tổ Phản ứng nhanh 1080 hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do dịch covid

14:39:33 | 6/8/2021

Sau khi  kịp thời đề xuất Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan tạm thời giải quyết tình trạng hàng hoá ùn tắc tại các cửa khẩu, với quyết tâm đảm bảo yêu cầu thông quan hàng hoá của doanh nghiệp, không để gián đoạn chuỗi cung ứng cho sản xuất, tiêu dùng, đặc biệt đối với hàng hoá phục vụ cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid 19; Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục chủ động đưa ra một số giải pháp thiết thực.

Ngày 05/8/2021, Cục trưởng Cục HQ Tp.HCM đã  ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-HQTPHCM và Quyết định số 1081/QĐ-HQTPHCM thành lập hai Tổ: Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 (Tổ 1080) và Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu (Tổ 1081). 

Thành viên của các tổ gồm: 1 lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa XNK lớn.

Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 có nhiệm vụ: 

Chỉ đạo tổng thể các chương trình, giải pháp nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại cảng trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Chủ động, lãnh trách nhiệm Phối hợp với các Tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp, cá nhân tiếp nhận và tổng hợp thông tin nhằm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thủ tục hải quan; kết nối với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan Hải quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục Hải quan, đảm bảo thông quan nhanh nhất đối với các loại hàng hoá, vật tư, trang thiệt bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền hướng dẫn thủ tục hải quan quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham gia các Tổ hỗ trợ, phản ứng nhanh của UBND, UBMTTQ Thành phố và các đơn vị khác đề hỗ trợ, tư vấn và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể XNK trong việc tiếp nhận, thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19

Đầu mối tiếp nhận, xử lý vướng mắc của các cơ quan doanh nghiệp thông qua số điện thoại đường dây nóng của Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh, Ông Hoàng Hữu Trường, trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, số ĐT: 090 7725991.

Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu có nhiệm vụ - Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, giải pháp tạo thuận lợi thương mại đã ban hành nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại các cửa khẩu và địa điểm ngoài cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan để báo cáo, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Cục các giải pháp cấp bách nhằm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thẩm quyền; báo cáo Tổng cục Hải quan và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của Cục.

Xây dựng kế hoạch đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc phát sinh tại đơn vị, hạn chế tối đa ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu.

Kết quả thực hiện hàng ngày của hai Tổ được các đơn vị báo cáo trực tiếp cho đồng chí Đinh Ngọc Thắng – Cục trưởng để chỉ đạo kịp thời.

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)