Generali tiếp tục khẳng định vị thế tài chính vững vàng

07:24:54 | 10/8/2021

Tập đoàn Generali tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần. Vị thế tài chính cực kỳ vững vàng.

 Cụ thể, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn  đạt 3 tỷ Euro (tăng 10,4%), nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận của mảng bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời, mảng bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục đạt mức lợi nhuận xuất sắc.

Doanh thu phí gộp đạt mức 38 tỷ Euro (tăng 5,5%), trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ tăng 5,8% và phi nhân thọ tăng 4,9%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt mức 6,3 tỷ Euro (giảm 8,6%, vào tháng 6 năm 2020, Generali Ý được ủy thác quản lý hai mảng đầu tư của Cometa - Quỹ Hưu trí bổ sung Quốc gia, cho công nhân ngành kỹ thuật, lắp đặt nhà máy công nghiệp cũng như các lĩnh vực tương tự và cho người lao động lĩnh vực bạc, kim hoàn. Loại trừ ảnh hưởng của quỹ hưu trí này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng 16,6%). Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới ghi nhận kết quả ấn tượng trong toàn ngành, ở mức 4,67% (so với 3,94% của cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ kết hợp ổn định ở mức 89,7% (tăng 0,2 điểm phần trăm).

Không chỉ vậy,  lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới 1,54 tỷ Euro (so với 774 triệu Euro của cùng kỳ năm trước). Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán của Tập đoàn đạt 231% (so với 224% của năm 2020). Tập đoàn đang trên đà hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm cùng với kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet, nhận định: “Kết quả kinh doanh xuất sắc lần này tiếp tục khẳng định chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của kế hoạch ‘Generali 2021’, ngay cả trong một bối cảnh đầy thách thức như hiện nay. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường châu Âu của Generali, nhờ vào hiệu quả kinh doanh xuất sắc, việc đẩy mạnh đổi mới kỹ thuật số cùng mạng lưới phân phối vượt trội.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy hơn nữa chiến lược trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng, phát huy nhiệt huyết, đam mê cùng năng lượng tích cực của 72.000 nhân viên và 165.000 tư vấn bảo hiểm trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch chiến lược mới của Tập đoàn tại Hội nghị các Nhà đầu tư sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới”, Tổng Giám đốc Philippe Donnet khẳng định.

T.H (Vietnam Business Forum)