VCCI sắp ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19

12:30:24 | 8/9/2021

Dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực VCCI đã và đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 trong tháng 9/2021.


Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký VCCI thông tin về Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, có diễn biến phức tạp, khó lường từ tháng 4/2021 đến nay, Đảng đoàn VCCI nhận thức được rằng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiêp vượt qua khó khăn và khôi phục sản xuất kinh doanh của VCCI đã và đang triển khai cần có cơ chế hợp tác mới để tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó kịp thời, hiệu quả hơn đối với đại dịch COVID-19. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn, VCCI thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19.

Hội đồng được thành lập với mục đích tập hợp các doanh nghiệp, kết nối các hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các doanh nghiệp, kết nối các hiệp hội doanh nghiệp cùng hợp sức ứng phó với COVID-19, đồng hành cùng Chính phủ, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ người lao động, góp sức vào cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng gồm: Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp ứng phó của doanh nghiệp với các vấn đề phát sinh từ dịch bệnh COVID-19; Đề xuất các chính sách, giải pháp với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương trong ứng phó COVID-19; Kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng phó COVID-19; Ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cả đất nước và của cộng đồng doanh nghiệp; Đề xuất tuyên dương và tuyên truyền về các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phòng chống COVID-19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh.


Dự kiến, Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 sẽ ra mắt trong tháng 9/2021.

Hội đồng là cơ chế hợp tác giữa VCCI với các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong việc ứng phó với COVID-19. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham vấn và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Hội đồng theo nguyên tắc tự nguyện.

Hội đồng kết nối với Ban Chỉ đạo Quốc gia, phòng chống dịch COVID-19 và các nhóm công tác của Chính phủ, các địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu thông hàng hoá, các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu lớn, các điều kiện hỗ trợ việc duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động của Hội đồng được hỗ trợ từ nguồn lực của VCCI, nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội khác. Hội đồng dự kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác vận hành bộ máy, trước mắt sử dụng nền tảng tương tác trực tiếp Workplace của Facebook vào công tác kết nối nội bộ và tương tác với doanh nghiệp.

Hội đồng do Đảng đoàn thông qua chủ trương và Ban Thường trực VCCI ra quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực VCCI. Hội đồng gồm các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và đại diện các cơ quan nhà nước tham gia hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó COVID-19.

Hiện Ban Thường trực VCCI đã và đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để ra mắt Hội đồng trong tháng 9/2021.

Nguồn: DDDN