Vĩnh Phúc: Quan tâm quy hoạch xây dựng và phát triển các KCN tập trung theo hướng bền vững

10:07:09 | 15/10/2021

Xác định công tác quy hoạch là bước đệm cho việc xây dựng nền móng phát triển các khu công nghiệp (KCN) theo hướng bền vững. Những năm qua, công tác quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và quy hoạch các KCN trên địa bàn nói riêng luôn đi trước một bước, gắn với quy hoạch phát triển vùng, ngành kinh tế của địa phương.

Là đơn vị được tỉnh Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về các KCN trên địa bàn, những năm qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham mưu, đề xuất cơ chế để xây dựng và phát triển các KCN. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng các KCN được Ban thực hiện theo đúng trình tự, quy định, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh. Đến nay, trật tự xây dựng trong các KCN ngày một đi vào nền nếp. Việc quy hoạch và xây dựng các KCN hợp lý kết hợp với công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết một cách chặt chẽ, bài bản đã góp phần đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các KCN trong Tỉnh, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tỉnh Vĩnh Phúc đã dần hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng với một số tập đoàn lớn vào đầu tư; đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã cho ra đời những sản phẩm công nghiệp chủ lực với số lượng lớn, chất lượng tốt và có sức cạnh tranh cao trên thị trường, góp phần gia tăng xuất khẩu, tăng thu ngân sách cho Tỉnh, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân trong Tỉnh và lao động tại các địa phương lân cận.

Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 14 KCN được quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 2.773,948 ha, diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.041,07 ha; trong đó có 08 KCN đã đi vào hoạt động cụ thể: KCN Khai Quang (216,24 ha), KCN Bình Xuyên (286,98 ha), KCN Kim Hoa (50 ha), KCN Bá Thiện (325,75 ha), KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha), KCN Bá Thiện II (308,83 ha), KCN Tam Dương II - khu A (135,17 ha), KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha). Cơ sở hạ tầng các KCN của Tỉnh đã xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư (bao gồm cả nhà máy xử lý nước thải). Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1. Các KCN còn lại đang tiếp tục triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Quý I năm 2021, Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 06 KCN mới gồm: KCN Sông Lô II, KCN Tam Dương I - KV2, KCN Sông Lô I, KCN Nam Bình Xuyên, KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - giai đoạn 1), hiện đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, KCN Bá Thiện - phân khu I đang được nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật (KCN Bá Thiện - phân khu I là KCN đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư).

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ quy hoạch từ 23-25 KCN với tổng quỹ đất công nghiệp dự kiến khoảng 7.000 ha. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang lập Quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ tích hợp nội dung Quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)