Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài

08:52:56 | 24/2/2022

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới.


Doanh nghiệp nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, trong đó có khâu vận tải và giao nhận. Tại nhiều cảng biển, hàng hóa phải chờ thông quan nhiều ngày, dẫn đến chậm trễ trong việc giao hàng và từ đó là rủi ro cho khâu thanh toán, nhất là với những hợp đồng xuất khẩu chấp nhận hình thức thanh toán T/T (chuyển tiền sau khi giao hàng).

Xuất phát từ đây, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới. Các phương thức thanh toán an toàn như Thư tín dụng không hủy ngang (Irrevocable Letter of Credit) nên được xem xét áp dụng để thay cho các phương thức kém an toàn hơn.

Bộ Công Thương cũng lưu ý rằng uy tín cũng như khả năng thanh toán quốc tế của các ngân hàng thanh toán cũng cần được doanh nghiệp xem xét và cân nhắc một cách thấu đáo trước khi giao kết hợp đồng.

Nguồn: baochinhphu.vn