Hội thảo về hệ thống chứng nhận và thị trường tín chỉ Carbon ngày 28/06/2022

16:10:13 | 23/6/2022

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Trên thế giới hiện nay có 46 quốc gia và 35 vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên kế hoạch áp dụng công cụ định giá Carbon. Đây là hướng đi tiềm năng bởi chỉ tính riêng năm 2019, nguồn thu từ định giá Carbon toàn cầu lên đến 45 tỷ USD.

Việc phát triển thị trường tín chỉ Carbon Việt Nam là một trong những công cụ kinh tế đã được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường từ năm 2020. Mặc dù Việt Nam sản xuất được tín chỉ carbon và đã bán nhưng những giao dịch này chưa được chú ý nhiều. Từ năm 2021, Việt Nam bắt buộc phải thực hiện giảm phát thải theo cam kết tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Theo ước tính Việt Nam có thể bán ra 57 triệu tín chỉ Carbon cho các tổ chức quốc tế và thu về hàng trăm triệu USD. Việc định giá Carbon không chỉ là nguồn tài nguyên mới mà còn là cơ hội để phát triển doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường và phát triển rừng tại Việt Nam.

Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, tham gia vào hệ thống chứng nhận mô hình sản xuất Carbon thấp và thị trường Tín chỉ Carbon đầy tiềm năng, VCCI tổ chức hội thảo“Hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị nông sản bền vững toàn cầu thông qua hệ thống chứng nhận và thị trường tín chỉ Carbon”.

Thời gian : 08:30 - 11:30, ngày 28 tháng 26 năm 2022 (thứ Ba)

Địa điểm  : Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm cử đại diện tham dự. Vui lòng xác nhận tham dự Hội thảo trước ngày 24/06/2022 qua đường link: https://forms.gle/Npt3hdpx5b1PXCYT7, hoặc quét mã QR code dưới đây.

Thông tin trong cụ thể:

Công văn chương trình

Chương trình cụ thể

Phiếu đăng ký

Trân trọng cảm ơn! 

Nguồn: Vietnam Business Forum