Ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% hoạt động thống kê hải quan

11:22:11 | 30/6/2022

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê hải quan, Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, đến nay, 100% hoạt động thống kê hải quan từ khâu thu thập, xử lý, phân tích, báo cáo và phổ biến sản phẩm thống kê nhà nước về hải quan đã được ứng dụng công nghệ thông tin.

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2016 - 2020, thống kê hải quan được đánh giá là cơ quan thống kê hàng đầu trong hệ thống thống kê bộ, ngành.

Ngoài ra, vai trò và vị trí của thống kê hải quan trong ASEAN ngày càng được nâng cao, được các chuyên gia quốc tế đánh giá thuộc nhóm 4 nước hàng đầu trong ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thống kê nhà nước về hải quan nói chung và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là một trong những nhiệm vụ chính của ngành Hải quan. Trong nhiều năm qua, thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do ngành Hải quan thu thập và cung cấp đã góp phần rất lớn trong việc hoạch định chính sách và phục vụ điều hành, quản lý vĩ mô nền kinh tế.

Hiện nay, diễn biến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ngày càng nhận được nhiều mối quan tâm của rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.Với mục đích thông tin rộng rãi những số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới nhất và cập nhật nhất, Tổng cục Hải quan đã đưa thông tin thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo chu kỳ trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, thông tin tổng hợp kim ngạch và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu theo hàng kỳ (15 ngày) và tháng; thông tin tổng hợp kim ngạch và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu giữa Việt Nam và các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam theo định kỳ hàng tháng; đánh giá và phân tích khái quát những nét chính về diễn biến xuất nhập khẩu trong tháng và từ đầu năm tới tháng báo cáo; các bài viết theo chủ đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá đang được dư luận quan tâm…

Hiền Phúc (Vietnam Business Forum)