Hải quan xử lý khoảng 13 triệu tờ khai mỗi năm

15:20:57 | 6/7/2022

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, ngành Hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận tiện cho cộng đồng doanh nghiệp với khối lượng khoảng 13 triệu tờ khai mỗi năm.

Ngoài việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác nghiệp vụ hải quan, Tổng cục Hải quan cũng ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ của Tổng cục và mang lại hiệu quả cao.

Hàng năm, ngành Hải quan phải tiếp nhận và xử lý khoảng 13 triệu tờ khai với việc tuân thủ nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Luật, Nghị đinh, Thông tư).

“Với khối lượng công việc như vậy không thể tránh khỏi các vướng mắc phát sinh từ đó phải trả lời, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu”, Tổng cục Hải quan thông tin.

Để có thể quản lý được khối lượng khổng lồ văn bản đi và đến của ngành Hải quan cũng như thực hiện việc chỉ đạo điều hành nội bộ qua mạng, Tổng cục Hải quan đã triển khai Hệ thống E.Doc liên thông với Bộ Tài chính, kết nối tự động 3 cấp (Tổng cục - cục hải quan- chi cục hải quan) cho phép quản lý công văn đi, đến, giúp giảm thiểu một lượng lớn giấy tờ, đồng thời nâng cao tính kịp thời trong việc cung cấp, xử lý các văn bản của cán bộ, công chức hải quan trong cả nước...

Mặt khác, Tổng cục Hải quan còn ứng dụng CNTT toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ hải quan. Cụ thể, Tổng cục Hải quan tập trung triển khai các hoạt động để từng bước ứng dụng CNTT một cách toàn diện vào tất cả các mặt công tác nghiệp vụ của Ngành như: giám sát quản lý về hải quan; quản lý thu thuế xuất nhập khẩu; về quản lý giá tính thuế; về quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; điều tra, chống buôn lậu, xử lý vi phạm… Các hệ thống CNTT trên mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)