Mời tham dự Triển lãm Đồ Ngũ Kim quốc tế Đài Loan năm 2022

09:51:23 | 26/9/2022

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về “Triển lãm Đồ Ngũ Kim quốc tế Đài Loan năm 2022” được tổ chức từ ngày 12-14/10/2022.

Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm và mong muốn tham dự các hoạt động triển lãm, vui lòng truy cập trang web: https://hardwareexpo-taiwan.com/en-us.

Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ tham dự hoạt động tại triển lãm, xin liên hệ:

- Phòng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, số điện thoại: 024.38335510 ext 8124 ( Ms. Diệu, dieukt.teco@gmail.com)

- Ban Quan hệ Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số điện thoại: 024.35742022 - ext 205 ( Ms.Yến: yenvh@vcci.com.vn)

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:  Vietnam Business Forum