Cục Hải quan tỉnh Long An chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp

09:47:23 | 3/10/2022

Cục Hải quan tỉnh Long An thời gian qua đã làm rất tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chủ động, đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) trong năm 2022 và thực hiện xuyên suốt trong những năm tiếp theo phù hợp với từng giai đoạn. Luôn luôn xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là trăn trở của chính mình. Phóng viên Vietnam Business Forum đã phỏng vấn ngắn với ông Nguyễn Ngọc Huân – Cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Long An về những thành quả nêu trên. Văn Lượng thực hiện.

Tổng cục Hải quan quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  thu ngân sách năm 2022. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Long An đã và đang triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện như thế nào, thưa ông?

Năm 2022 là năm khó khăn về nhiệm vụ thu NSNNN, bằng nhiều nỗ lực để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid, các chính sách tài khoá, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, BTC, TCHQ, Cục HQLA phấn đấu hết sức mình tạo điều kiện thuận lợi, tháo gở khó khăn, hỗ trợ DN tối đa trong hoạt động XNK để góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, thu hút DN đầu tư phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao.

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-BTC, ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An; Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTC, ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC, ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Căn cứ Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 của Tổng cục Hải quan (TCHQ) về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, theo đó Cục HQLA được giao chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 là 5.000 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu thu nộp NSNN, chỉ tiêu thu hồi nợ do BTC và TCHQ giao ngay từ đầu năm, trên cơ sở phân tích đánh đánh giá tình hình, khả năng thu tại các đơn vị cơ sở. Cục HQLA đã xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể để thu hút nguồn thu, chống thất thu, giao chỉ tiêu thu NSNN cũng như chỉ tiêu thu hồi nợ đọng phù hợp với từng đơn vị trực thuộc, đồng thời, thường xuyên theo dõi sát sao tiến độ, khả năng thu để tại từng Chi cục để có giải pháp chỉ đạo kịp thời công tác thu NSNN.

-Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển; Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán NSNN năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục triển khai các Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19.  Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung các biện pháp hỗ trợ DN để nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện tối đa cho các DN có hoạt động XNK; Triển khai đầy đủ các giải pháp thu NSNN được nêu trong Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022.

Quán triệt đến toàn thể công chức nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn liền với nâng cao hiệu quả quản lý trong thi hành công vụ, tiếp nhận giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý KCN các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre để thu thập, tuyên truyền, hỗ trợ, vận động DN và các dự án mới về làm thủ tục hải quan nhằm tăng nguồn thu NS. Duy trì và phát huy mối quan hệ đối tác DN, phối hợp các Sở, Ngành trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ trong thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường công tác chống thất thu thuế qua công tác giám sát hải quan, thanh tra, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, tập trung về xuất xứ, giá, mã số hàng hóa, …; kiểm soát chặt chẽ và phát hiện ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển hàng hóa trái phép, thẩm lậu vào nội địa, hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế. Tính đến ngày 26/9/2022, số thu nộp NSNN đạt 3.500 tỷ đồng, đạt 74,5% chỉ tiêu BTC giao (4.700 tỷ đồng) và đạt 70% chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao năm 2022 (5.000 tỷ đồng).

Năm 2022, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Cục Hải quan tỉnh Long An đã triển khai như thế nào các hoạt động trên, thưa ông?

Cục Hải quan Long An đã chủ động, đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) trong năm 2022 và thực hiện xuyên suốt trong những năm tiếp theo phù hợp với từng giai đoạn. Xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là trăn trở của chính mình

Cục Hải quan Long An được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre, với 28 khu công nghiệp (KCN) và 37 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động. Riêng tỉnh Long An có tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 134 km. Sau đại dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu của DN đang hồi phục trở lại. Tuy nhiên, DN vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh. Cục Hải quan Long An tiếp tục chủ động đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong năm 2022 và thực hiện xuyên suốt trong những năm tiếp theo phù hợp với từng giai đoạn.

Thời gian qua, lãnh đạo Cục Hải quan Long An đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm cả tập thể phải luôn đồng hành, hỗ trợ DN nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn vị đã chủ động cập nhật kịp thời chính sách quan trọng liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo từng giai đoạn để doanh nghiệp cập nhật. Bên cạnh đó, đơn vị rà soát các quy định còn bất cập, chưa phù hợp để tham mưu. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan luôn theo dõi nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời. Khi phát sinh vướng mắc, DN gửi ngay văn bản hoặc thông tin bằng nhiều hình thức như: điện thoại, gửi qua email, ứng dụng trên điện thoại Zalo… các đơn vị nghiệp vụ sẽ hướng dẫn kịp thời.

Từ đầu năm 2022, đơn vị đã giải đáp vướng mắc cho 29 DN bằng văn bản.  Ngoài ra, những vướng mắc phát sinh của DN hàng ngày cũng được giải đáp qua điện thoại (trung bình 22 lượt/ngày), giải đáp trực tiếp tại địa điểm làm thủ tục trung bình 13 lượt/ngày làm việc. Tại các Chi cục Hải quan Bến Lức, Chi cục Hải quan Đức Hòa, Chi cục Hải quan Bến Tre và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại địa bàn 03 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre với sự tham gia của 134 DN. Thông qua hội nghị, đơn vị đã cơ bản nắm bắt những khó khăn, kiến nghị từ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời đã giải đáp 26 vướng mắc, kiến nghị của DN.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, thực hiện thông quan nhanh hàng hóa

Đặc thù Ngành hải quan thường xuyên thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với Công chức, tuy nhiên Cục Hải quan Long An luôn chú trọng thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhanh chóng, đúng quy định từ khâu tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, kiểm tra nghĩa vụ thuế và hoàn thành thủ tục thông quan. Hướng dẫn doanh nghiệp tận tình tại khâu làm thủ tục để doanh nghiệp thực hiện đúng, tránh sai sót phát sinh làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Hệ thống khai báo, tiếp nhận đảm bảo thông quan hàng hóa 24/7. Cơ quan Hải quan luôn đảm bảo bố trí lực lượng, thời gian làm việc linh hoạt trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan khi DN có nhu cầu thông quan ngoài giờ hành chính. Qua đó, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan

Cơ quan Hải quan áp dụng Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Theo đó, tất cả doanh nghiệp khai báo tờ khai hải quan thông qua Hệ thống và khai báo 24/7 trên môi trường internet. Đồng thời, đơn vị cũng đính kèm chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan trên hệ thống E-customs. Do đó, DN không phải đi lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đảm bảo Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh hỗ trợ khác được vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn.

Hiện Cục Hải quan tỉnh Long An đã triển khai thực hiện tốt Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 đạt 90% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan, cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả hoàn toàn thông qua Hệ thống. Các thủ tục hành chính quan trọng như: thông quan hàng hóa, thu thuế xuất nhập khẩu đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là mức độ cao nhất theo phân loại của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ nghiêm thời hạn theo quy định của pháp luật, không yêu cầu người khai hải quan bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc cung cấp chứng từ ngoài quy định.

Trong năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện đo thời gian giải phóng hàng trong khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của công chức hải quan từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Ngành Hải quan đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM). Theo đó, hàng hóa xuất nhập tại kho, bãi, cảng được theo dõi và giám sát hoàn toàn tự động giúp giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế luôn được đơn vị quan tâm thực hiện, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện định kỳ hàng năm. Trong năm 2022, đơn vị đã đăng trên website của Cục HQLA 68 lượt tin, bài về hoạt động phổ biến pháp luật về thuế, hải quan. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phát phiếu đánh giá thực hiện cam kết tuyên ngôn phục vụ khách hàng đến doanh nghiệp để thu thập ý kiến đóng góp.

Cơ quan Hải quan luôn chú trọng công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp đầy đủ các nội dung cam kết về Hải quan trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới như: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… về những ưu đãi về chính sách, những lợi ích của doanh nghiệp. Các thông tin các mặt hàng trong diện áp dụng thuế suất chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp và các chính sách khác có liên quan cũng được thông tin đến DN nắm rõ quy định của quốc tế trong giao thương hàng hóa.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Long An luôn quán triệt công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị xử lý nghiêm nếu công chức có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực./.

Xin chân thành cảm ơn ông.!

Nguồn: Vietnam Business Forum