Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trước 2 tháng

13:32:23 | 3/11/2022

Năm 2022 đánh dấu một giai đoạn nỗ lực hồi phục kinh tế của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới đang dần được kiểm soát. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Tính trong 3 quý/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 557,93 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 72,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 282,35 tỷ USD, tăng 17,2%, tương ứng tăng 41,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu là 275,58 tỷ USD, tăng 12,8%, tương ứng tăng 31,26 tỷ USD.

Trong lĩnh vực thu thuế xuất nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2316/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022  đối với Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó giao chỉ tiêu thu NSNN năm 2022 từ hoạt động xuất nhập khẩu cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh là 116.500,0 tỷ đồng. Kết quả, số thu NSNN của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh lũy kế đến hết ngày 01/11/2022 (số liệu KBNN) đạt 116.919 tỷ đồng, đạt 100,36% dự toán Pháp lệnh được giao (116.500 tỷ đồng), tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 96.036 tỷ đồng), tương đương tăng 20.883 tỷ đồng, đạt kỷ lục hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng.

Để đạt được kết quả xuất sắc này, ngay từ đầu năm Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, từng phương án thích ứng, phù hợp nhằm tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19. Cụ thể: Cục đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan; tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo thuận lợi thương mại; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp thu và chống thất thu ngân sách có trọng tâm, trọng điểm như: tập trung rà soát, kiểm tra đối với mã số, thuế suất, trị giá, số lượng, C/O, các trường hợp  miễn - giảm - hoàn - không thu thuế, loại hình gia công, SXXK, chế xuất, nhập tạp tài sản cố định theo dự án đầu tư - đảm bảo đúng đối tượng và đủ điều kiện.

Để tăng cường công tác xử lý nợ thuế, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch số 2393/HQTPHCM-TXNK ngày 12/09/2022 về việc tăng cường công tác xử lý nợ thuế 4 tháng cuối năm 2022, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết cho đơn vị của mình để tăng cường hiệu quả thu hồi nợ thuế, khắc phục tình trạng tỷ lệ thu hồi nợ thuế còn thấp....

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)