Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

09:09:10 | 1/11/2022

Riêng trong tháng 10/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ được dự báo sẽ sôi động hơn vào những tháng cuối năm nên số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cao.


10 tháng, cả nước có 125.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 18% về số lao động so với cùng kỳ năm trước

 

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 10/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 106.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 76.900 lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 24,1% về số lao động so với tháng 9/2022.

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước có 125.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.379,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 835.000 lao động, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 18% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2022 đạt 11 tỷ đồng. Nếu tính cả 2.794,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 42.600 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2022 là 4.173,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 52.700 doanh nghiêp quay trở lại hoạt động (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2022 lên gần 178.500 doanh nghiệp, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, 10 tháng năm nay có 1.684 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; hơn 31.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 23,3%; gần 93.100 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 39,1%.

Cũng trong tháng 10/2022, có 4.058 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 4.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.602 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 10 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66.400 doanh nghiệp; 40.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 12.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: baochinhphu.vn