Xuất nhập khẩu đạt gần 650 tỷ USD

08:09:49 | 1/12/2022

Theo thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 11 (từ 1 đến 15/11), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 13,6 tỷ USD. Trong đó có 4 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, gồm: điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,38 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,77 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,67 tỷ USD; dệt may đạt 1,4 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 326,68 tỷ USD, tăng 14,83% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 42,2 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 284,48 tỷ USD).

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 11 của Việt Nam đạt 14,78 tỷ USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng; điện thoại và linh kiện là 3 nhóm hàng đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên với kết quả lần lượt là: 2,86 tỷ USD, 1,96 tỷ USD và 1,06 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 318 tỷ USD, tăng 11,74% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 33,42 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái 284,58 tỷ USD).

Tính chung từ đầu năm đến 15/11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 644,68 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 11, nước ta nhập siêu gần 1,2 tỷ USD, tuy nhiên, tính từ đầu năm đến ngày 15/11, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,68 tỷ USD.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)