Vĩnh Phúc: Quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

14:41:03 | 16/12/2022

Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm với mục tiêu đến ngày 31/1/2023 Vĩnh Phúc sẽ giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 11, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn đạt gần 10,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả vốn giao mới và vốn kéo dài từ năm 2021 chuyển sang. Trong đó, vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý hơn 5,6 nghìn tỷ đồng, còn lại là vốn đầu tư công do cấp huyện, cấp xã quản lý. Riêng nguồn vốn giao năm 2022 là hơn 8,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm hơn 6,9 nghìn tỷ đồng nguồn vốn do Trung ương giao; gần 1,3 nghìn tỷ đồng nguồn vốn địa phương bổ sung trong năm. 100% nguồn vốn này đã được tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện để giải ngân vốn.

Từ nay đến cuối năm, với mục tiêu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95-100% nguồn vốn giao, Vĩnh Phúc đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; triển khai các thủ tục đầu tư, phối hợp các huyện, thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tổ chức lập kế hoạch chi tiết từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán đảm bảo phù hợp tiến độ chung của dự án theo quy định; xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ, đảm bảo tiến độ chung đến hết ngày 31/1/2023 phải giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn giao trở lên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 sang các dự án có khả năng giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị ưu tiên của địa phương. Kịp thời giải quyết ngay những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, xin ý kiến làm chậm, kéo dài thời gian thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để danh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan trong năm 2022. Đồng thời, xem xét làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý với cá nhân, đơn vị nếu để xảy ra giải ngân vốn đầu tư công chậm mà xác định do lỗi chủ quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tính đến nay, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là hơn 5.000 tỷ đồng, đạt gần 73% so với kế hoạch vốn Trung ương giao, cao hơn so với bình quân chung của cả nước và một số tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng.

Hoàng Thắm (Vietnam Business Forum)