Hội thảo "Ngành chế biến rau quả khu vực ASEAN: Những cơ hội thị trường mới"

14:25:53 | 7/2/2023

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam về cập nhật xu hướng tiêu dùng của các nước trong Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đổi mới công nghệ, biến đổi khí hậu đang thay đổi nhanh chóng cũng như nhận thấy tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, thực phẩm đối với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội  (GDP) và việc làm ở Việt Nam và các nước ASEAN, trong khuôn khổ chương trình ASEAN Access hợp tác giữa các tổ chức hỗ trợ DNNVV trong khu vực ASEAN,  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia hội thảo trực tuyến và sự kiện chắp mối kinh doanh ngành chế biến rau quả, vào ngày 22/02/2023, thông tin chi tiết như sau:

Chủ đề: Ngành chế biến rau quả khu vực ASEAN: Những cơ hội thị trường mới

Thời gian: bắt đầu từ 10:00g thứ Tư ngày 22/2/2023

10:00  – 11:00: phiên thảo luận;

12:00 – 18:00: phiên chắp mối kinh doanh.

Hình thức: Trực tuyến

Chương trình chi tiết: Chương_trình_hthao_AA.pdf

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

Công_văn_gửi_DN-ht_AA.pdf

Kính mời quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký chậm nhất là ngày 20/02/2023 tại đường link này: https://forms.gle/7fcCpdsXwpgEdJmr8

Thông tin liên hệ: 

Lê Thị Kim Thành, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ĐT: 0912933834, email: thanhltk@vcci.com.vn;

Nguồn: Vietnam Business Forum