Lan tỏa tinh thần “hào khí doanh nhân Việt Nam”

13:53:14 | 16/3/2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm chọn bài hát truyền thống chung cho giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, cổ vũ tinh thần và xây dựng bản sắc văn hóa của giới doanh nhân nước ta trong thời kỳ thực hiện mục tiêu và khát vọng dân tộc, đưa VN trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Bài hát sẽ được sử dụng trong các nghi thức, sự kiện chính thức cũng như các hoạt động chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

“Cuộc thi này là một phần trong hành trình xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam thời kỳ mới, thời kỳ Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển văn minh, thịnh vượng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, văn hoá được đặt ngang hàng với kinh tế. Đây cũng là quan điểm được nêu ra tại Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 11/2021, và đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh”, Chủ tịch VCCI khẳng định.

Đại hội VCCI toàn quốc lần thứ VII năm 2021 cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phát của nhiệm kỳ 2021-2026 của VCCI và giới doanh nhân Việt Nam là xây dựng văn hoá doanh nhân Việt Nam, lấy đạo đức văn hoá kinh doanh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Chủ tịch VCCI, giới doanh nhân Việt Nam trải qua hơn 35 đổi mới đã có sự phát triển rất ngoạn mục. Năm 1986, Đảng ta phát động, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Năm 1990, Luật Doanh nghiệp ra đời, kinh tế tư nhân được mở cửa phát triển.  Nếu năm 2000, VN có 39.000 doanh nghiệp, thì năm 2022 có gần 1 triệu doanh nghiệp, hơn 29.000 HTX, trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Tính tại mỗi doanh nghiệp có 3 doanh nhân lãnh đạo cùng với đội ngũ HTX, hộ kinh doanh thì đất nước ta có đội ngũ doanh nhân khoảng 10 triệu người. Đội ngũ này trực tiếp lãnh đạo, quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh trên cả nước thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, như quốc doanh, tư nhân, FDI…

Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI chia sẻ, có một điều giới doanh nhân còn trăn trở, trong khi các giai tầng trong xã hội có một bài hát chung, thì giới doanh nhân Việt Nam với số lượng đông đảo và có vai trò cũng hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia thì lại chưa có một bài ca truyền thống của mình. Việc tổ chức thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân VN” vừa đáp ứng nguyện vọng của giới doanh nhân, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh VN trong thời kỳ mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam được nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Hoạt động này cũng là một nội dung quan trọng của VCCI trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng văn hóa kinh doanh VN mà Đại hội toàn quốc VCCI lần thứ VII năm 2021 đã đề ra.

Theo PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, cuộc thi  rất có ý nghĩa và ông kêu gọi tất cả các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, các chi hội nhạc sĩ các tỉnh, thành hưởng ứng, tham gia sáng tác. Theo Nhạc sĩ, tác phẩm “Hào khí doanh nhân Việt Nam” cần toát lên hào khí của doanh nhân Việt Nam gắn với các giai đoạn, thời kỳ phát triển của dân tộc, hướng tới mục tiêu, khát vọng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” tiếp nhận bài dự thi từ 17/3/2023 đến hết ngày 31/7/2023. Ban tổ chức Cuộc thi đã công bố thể lệ, thể thức, nguyên tắc bình chọn và các điều kiện cần thiết khác để tham gia cuộc thi.

Tất cả các nhạc sĩ, các doanh nhân và mọi người đều có thể tham gia, gửi bài hát dự thi. Giải nhất trị giá 200 triệu đồng sẽ được trao cho bài hát được chọn lựa là ca khúc truyền thống. Bên cạnh đó, có giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích cho những bài hát hay về doanh nhân, doanh nghiệp nhưng không được chọn lựa là ca khúc truyền thống. Những bài hát này vẫn sẽ được VCCI phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước. Kết quả Cuộc thi, bài hát và các tác giả đạt giải sẽ được công bố, vinh danh tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” TẠI ĐÂY.

Anh Mai (Vietnam Business Forum)