Tổng cục Hải quan lắng nghe, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp FDI

15:59:55 | 20/3/2023

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và triển khai hoạt động hợp tác trong năm 2023, trên cơ sở đề xuất của VBF, Tổng cục Hải quan phối hợp với VBF tổ chức cuộc họp định kỳ quý 1/2023 với doanh nghiệp FDI.

 

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban Cải cách hiện đại hóa, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) cùng đại diện VBF và 28 doanh nghiệp FDI.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp FDI, tại cuộc họp đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến nhà thầu được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu hàng hóa sử dụng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất; cho phép doanh nghiệp chủ động được bù trừ số tiền thuế để nộp vào ngân sách hoặc xin hoàn thuế một lần, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến xác định hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp chế xuất; hoạt động mua bán hàng hóa trong kho ngoại quan; vấn đề hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; hoàn thiện hồ sơ hải quan để tuân thủ quy định hiện hành về thuế và hải quan đối với giao dịch mua hàng hóa/thiết bị nội địa của doanh nghiệp chế xuất...

Trong đó, các doanh nghiệp mong muốn được hoàn thiện hồ sơ khai hải quan để tuân thủ quy định hiện hành về thuế và hải quan đối với giao dịch mua hàng hóa/thiết bị nội địa của doanh nghiệp chế xuất. Tuy nhiên, do Nghị định 18/2021/NĐ-CP) không có từ ngữ quy định cụ thể đối với tình huống bổ sung tờ khai hải quan hoặc các giấy tờ tương đương cho giao dịch mua hàng hóa từ doanh nghiệp nội địa trong giai đoạn Nghị định 18 chưa được ban hành nên doanh nghiệp chế xuất hiện vẫn đang bị vướng mắc chưa hoàn thiện được hồ sơ hải quan đối với trường hợp này.

Nguồn: Vietnam Business Forum