Quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

10:34:08 | 12/5/2023

Nhờ tích cực đẩy mạnh đổi mới, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ công tác dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài của địa phương.


Ông Nguyễn Quang Thái,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

hời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh Long An đã triển khai sắp xếp hệ thống trường, lớp, đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học theo lộ trình, nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến nay, toàn tỉnh có 591 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, trải đều 188/188 xã, phường, thị trấn, trong đó có 54,31% (321/591) trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục.

Năm 2022, tỉnh Long An đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2; xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 18-21 có trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương đạt 82,88%.

Ngoài ra, lĩnh vực giáo dục mũi nhọn tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Trường trung học phổ thông chuyên, các lớp phổ thông chất lượng cao, mô hình trường tiên tiến, hiện đại không ngừng được đầu tư, hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo.

Đặc biệt, ở bậc đại học, 40 năm trước tỉnh Long An chưa có trường đại học, nhưng đến nay đã có 2 trường đại học ngoài công lập và sắp tới đây Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Long An sẽ được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Long An. Bên cạnh các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh, tỉnh Long An đã, đang và sẽ đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện có uy tín để góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh”. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên nhằm bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 789/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh dạy học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập qua mạng để bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Đây là những nỗ lực nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Nguyễn Quang Thái khẳng định.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)